வடக்கு மாகாணத்தில் உள்ள பனை சார் உற்பத்திகளில் ஈடுபடும் தொழிலாளர் வர்க்கத்தின் சமூக பொருளாதார மேம்பாட்டினை அடிப்படையாகக் கொண்ட ஆராய்ச்சிகள் பற்றிய ஆர்வ வெளிப்பாட்டுக்கான விண்ணப்பம் கோரல்

ஆர்வ வெளிப்பாட்டுக்கான (EOI) கோரிக்கை பனை மான்மியம் ஆராய்ச்சி நிதி – 2020/21
கூட்டுறவு அபிவிருத்தி திணைக்களம் – வடக்கு மாகாண சபை.

அறிவித்தல் – தரவிறக்கம்

 

 

 

Please follow and like us:
0