சின்ன வெங்காய செய்கை உண்மை விதை உற்பத்தியில் கிளிநொச்சி விவசாயிகள்

சின்னவெங்காயச் செய்கையை மேற்கொள்வதால் விவசாயிகள் குறுகிய காலத்தில் அதிக வருமானத்தை ஈட்டிக்கொள்கின்றார்கள். சீரற்ற காலநிலை நிலவும் போது வெங்காயச் செய்கையானது பெரிதும் பாதிக்கப்படுவதால் விதை வெங்காயத்திற்கு உச்ச விலையுடன் தட்டுப்பாடான நிலையும் ஏற்படுகிறது. விவசாயிகளால் பயிரிடப்படும் வேதாள வெங்காய இனங்கள்; காலபோகத்தில் சிறப்பாக பூக்கும் தன்மையுடையவை. தற்போது COON-5 எனும் இனம் அறிமுகம் செய்யப்பட்டு உண்மை விதை உற்பத்தி மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றது.

வெங்காய உற்பத்திச் செலவில் 65 வீதத்திற்கு மேலான செலவு விதை வெங்காயத்தைப் பெற்றுக்கொள்வதிலேயே ஏற்படுகின்றது.; விதை வெங்காயத்திற்கு தட்டுப்பாடான காலங்களில் உண்மை விதையைப் பயன்படுத்துவதனால் உற்பத்திச் செலவைக் குறைத்து பயிர்ச்செய்கையை  மேற்கொள்ள முடியும். கிளிநொச்சி மாவட்ட விவசாயிகளை ஊக்குவிக்கும் முகமாக கடந்த  வருடம் (2019) மாகாண குறித்தொதுக்கப்பட்ட அபிவிருத்தி நிதியத்தின் ஊடாக 1.65 மில்லியன் ரூபா செலவில் பயனாளிகளுக்கு உண்மைவிதை மற்றும் விதை வெங்காயம் வழங்கப்பட்டிருந்தது. உண்மை விதைகளில் இருந்து சின்ன வெங்காயத்தினை உற்பத்தி செய்வதற்காக 100 பயனாளிகளுக்கு சிறுபோகத்தில் விதை வெங்காயம் வழங்கப்பட்டிருந்தது. மாவட்டத்தில் பல்வேறு பகுதிகளிலும் உள்ள  விவசாயிகள் ஆர்வத்துடன் பயிரிட்டிருந்ததுடன். சுமார் ஒரு ஏக்கரிலிருந்து 5200 கிலோகிராம் விளைவினைப் பெற்று 250.00 தொடக்கம்; 300.00 ரூபா விலைக்கு சந்தைப்படுத்தியுள்ளதுடன் ஒரு பகுதியினை அடுத்த போக நடுகைக்காக சேமித்தும் வைத்துள்ளனர். அடுத்தகட்டமாக> 2019 காலபோகத்தில் உண்மை விதைகளை உற்பத்தி செய்வதற்காக் 50 விவசாயிகளுக்கு COON-5 இன விதை வெங்காயம் வழங்கி வைக்கப்பட்டிருந்தது.

உண்மை  விதை உற்பத்தியாளர்களை ஊக்குவிக்கும் முகமாக மாவட்டத்தில் தெரிவு செய்யப்பட்ட 07 பயனாளிகளுக்கு கல்வனைசிலான மழை பாதுகாப்பு கூடாரங்கள் வழங்கி வைக்கப்பட்டிருந்தன. பொதுவாக பனிக்காலங்களில வெங்காயதாள்களில் ஏற்படக்கூடிய தவளைக்கண் நோய் (Purple blotch) மற்றும் குமிழ்களில் ஏற்படக்கூடிய அந்திரக்நோஸ் (Colletotrichum spp) மற்றும் குமிழ் அழுகலை கட்டுப்படுத்தி  செய்கையில் வெற்றிகரமாக ஈடுபட வேண்டும் என்ற நோக்கத்துடனேயே  பயிர்செய்கை பாதுகாப்பு கூடாரங்கள் வழங்கப்பட்டன.

விதைகளை பூந்துணருடன் அறுவடை செய்து இரண்டு அல்லது மூன்று நாட்கள் நிழலில் காயவிட்டு உலர்த்தி பின்னர் விதைகளை வேறாக்கிப் பெற்றுக் கொண்டுள்ளனர். விதைகளை வேறாக்கி பிரித்தெடுப்பதற்காக விதை பிரித்தெடுப்பு இயந்திரம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. இவ்வாறு  சுமார் 100 முப அளவிலான உண்மை விதைகளை எமது விவசாயிகள் அறுவடை செய்துள்ளனர். கிளிநொச்சி மாவட்டத்தில் இவ்வாறான பயிர்ச்செய்கையில் விவசாயிகள் ஆர்வத்துடன் ஈடுபடுவது முதன்முறையாகும்.

கடந்த காலங்களில் இந்தியாவில் இருந்தே பெரிய மற்றும் சின்னவெங்காய உண்மை விதைகளை தருவித்து விவசாயிகளுக்கு வழங்கப்பட்டு வந்த நிலையில் தற்போது கிளிநொச்சிப் பிரதேசத்திலும் சின்ன வெங்காயத்தில் இருந்து உண்மை விதைகளைச் சிறப்பாக உற்பத்தி செய்வதன் மூலம் உண்மை விதைகளை  பெற்றுக் கொள்ளமுடியும் எனவும் நிரூபித்துள்ளனர். தொழில் நுட்ப ஆலோசனைகளைப் பெற்றக்கொள்ள விரும்புவோர் அருகில் உள்ள  விவசாயப் போதனாசிரியர் அலுவலகத்தை நாடி ஆலோசனைகளைப் பெற்றுக் கொள்ளலாம். அல்லது கிளிநொச்சியு9 வீதியில் அமைந்துள்ள பிரதி  மாகாண விவசாயப்பணிப்பாளர் அலவலகத்திலும் ஆலோசனை மற்றும் தகவல்களைப் பெற்றுக்கொள்ள முடியும்.