උතුරුපලාත් 14 වන ක්‍රීඩා උළෙල අභිමානවත් ලෙස යාපනයෙදී ඇරඹේ

උතුරු පලාතේ 14 වන ක්‍රීඩා උළෙල අබිමානවත් ලෙස උතුරු පලාත් ආණ්ඩුකාර පී.එස්.එම්. චාල්ස් මහත්මියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් යාපනය දොරෙයිඅප්පා ක්‍රීඩාංගනයේදී අද (06) පෙරවරුවේ ආරම්භ විය. උතුරු පලාතේ පාසල් 651 ක ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් කොට්ඨාශ හා කලාප ජයග්‍රහන වලින් පසුව පලාත් ක්‍රීඩා ඉසව් සඳහා ඉදිරිපත් වෙයි. වව්නියාව , යාපනය, මුලතිව්, කිලිනොච්චිය සහ මන්නාරම යන දිස්ත්‍රීක්කවලට අයත් අධ්‍යාපන කොට්ඨාශ 35 …

උතුරුපලාත් 14 වන ක්‍රීඩා උළෙල අභිමානවත් ලෙස යාපනයෙදී ඇරඹේ Read More »