විදෙස් රටවලට අලුතින් පත්වූ තානාපතිවරුන් සහ කොමසාරිස්වරුන් පිරිසක් උතරේ සංචාරයක

උතුරු පළාතේ ජනතාවගේ ජන ජීවිතය නංවාලීම සහ උතුරු පළාත සංවර්ධනය කිරීම සඳහා දීර්ඝ කාලීන සහ කෙටි කාලීන වැඩසටහන් රැසක් වත්මන් රජය යටතේ ක්‍රියාත්මක වන බව උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාර පී.එස්.එම්. චාල්ස් මහත්මිය ප්‍රකාශ කරයි.

ඒ අතර ඒ අතර ස්ථිර නිවාස 25,000ක් උතුරු පළාතේ ඉදිකිරීම සහ සූර්ය බලශක්තිය මගින් විදුලි බලය නිපදවීම ඇතුලු ව්‍යාපෘති ගණනාවක මූලික කටයුතු මේ වන විට ආරම්භ කොට තිබේ.

ආණ්ඩුකාර තුමිය මේ බව ප්‍රකාශ කර සිටියේ විදේශ රටවල් කිහිපයකට විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය විසින් අලුතින් පත්කරන ලද මහකොමසාරිස්වරුන් සහ තානාපතිවරුන් උතුරු පළාතේ නිරීක්ෂණ චාරිකාවක නිරත වූ අවස්ථාවේදී උතුරු පලාත් ආණ්ඩුකාර කාර්යාලයේදී පැවති සාකච්ඡාවකදීය.

එහිදී උතුරු පලාතේ වර්ථමාන තත්වය ජනතාවගේ දෛනිකකටයුතු සහ සංවර්ධන ව්‍යාපෘතීන් පිළිබඳව ආණ්ඩුකාර තුමිය විසින් අලුතින් පත්වූ තානාපතිවරුන් සහ මහකොමසාරිස් වරුන් දැනුවත් කලාය.

මෙම සාකච්ඡාවේ අරමුණ වූවේ උතුරු පලාතේ මෙම සංවර්ධන ව්‍යාපෘති සහ ජන ජීවිතය ගොඩනැංවීම උදෙසා ක්‍රියාත්මක වන ව්‍යාපෘතීන් සඳහා අලුතින් පත්ව එම එටවලට සේවය සඳහා යන තානාපතිවරුන් සහ නව කොමසාරිස් වරුන්ගේ සහයෝගය තවදුරටත් ලබාගැනීමේ අපේක්ෂාව ඇතිවය.

ඒ අනුව යාපනය ,වව්නියාව, මන්නාරම, මුලතිව් සහ කිලිනොච්චිය යන උතුරු පලාතේ දිස්ත්‍රීක්කවල ඉදිරියේදී ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිත ව්‍යාපෘති පිළිබඳවද අවධානයට ලක්විය.

එහිදී නව තානාපතිවරුන් සහ කොමෂාරිස්වරුන් කියා සිටියේ,

‘ගරු ආණ්ඩුකාරතුමියගේ නායකත්වයෙන් පලාතේ ජනතාවට සිදුවන සේවාව අගයන බවටත් ඉදිරියේදී තම සේවා සඳහා යන රටවල සහයෝගය නිරන්තරයෙන් උතුර සංවර්ධනය සඳහා ලබාදීමට අපේක්ෂා කරන බවත්ය.

එසේම මෑත කාලයේ ඉන්දියාව සහ ලංකාව අතර සෘජු මගී බොට්ටු සේවා ආරම්භ වීම ඉදිරියේදී මන්නාරම් සහ ඉන්දියාව අතරද බොට්ටු සේවාවන් ආරම්භ කිරීම , ධීවර ,කෘෂිකර්ම , වාරිමාර්ග, ග්‍රාමීය ආර්ථීක කටයුතු සිවබල ගැන්වීම ඇතුලු ව්‍යාපෘති ගණණාවක ඉදිරි සැලසුම් පිළිබඳවද මෙම සාකච්ඡාවේදී අවධානයට ලක්විය.

එසේම උතුරු පලාතේ සම්පත්  ප්‍රයෝජනයට ගනිමින් ඉදිරියේදී අයෝජන අවස්ථා වැඩිකිරීම සඳහා සිදුකල හැකි ධනාත්මක සාධනීය ව්‍යාපෘතීන් පිළිබඳවද මෙහිදී සාකච්ඡාවට ලක්විය.

නව ආණ්ඩුකාරතුමිය පත්වීමෙන් පසුව උතුරු පලාත සංවර්ධනය සහ ජනජීවිතය නංවාලීම සඳහා ගෙන ඇති කටයුතු පිළිබඳව නැවතත් ප්‍රසාදය පල කල නව තානාපතිවරුන් සහ මහා කොමසාරිස්වරුන් ඒ ඒ රටවල උපරිම සහය ලබාදීමට මෙහිදී එකඟතාවය පලකලහ.