යුනිෂෙෆ් නියෝජිත පිරිසක් උතුරු ආණ්ඩුකාර තුමිය හමුවෙයි

දරුවන්ගේ දැනුම කුසලතා සංවර්ධනය කරමින් මානව සම්පතේ සහපැවත්ම සහ ඔවුන්ගේ අනාගතය වෙනුවෙන් වෘත්තීය අධ්‍යාපනය ඉහල නැංවීම සඳහා සෘජු මැදිහත්වීමක් ලබාදෙමින් එක්සත් ජාතීන්ගේ ළමා අරමුදලේ පූර්ණ සහය ඉදිරියට ලබාදෙන බවට එක්සත් ජාතීන්ගේ ළමාඅරමුදලේ ශ්‍රීලංකා නේවාසික නියෝජිත ක්‍රිෂ්ටියන් ස්කූග් (Christian Skoog)  මහතා පැවසීය.

උතුරු පලාත් ආණ්ඩුකාර පී.එස්.එම් චාල්ස් මහත්මිය උතුරු පලාත් ආණ්ඩුකාර කාර්යාලයේදී වර්ථමානයේ උතුරු පලාතේ පවත්නා දරුවන්ගේ අධ්‍යාපන සහ දරුවන් මුහුණ දෙන සමාජ ප්‍රශ්න පිළිබඳව ආණ්ඩුකාර තුමිය එම නිලධාරීන් දැනුවත් කළාය .

උතුරු පලාතේ දරුවන්ගේ පාසල් හැරයාම ළමා අපචාර සහ නීතිවිරෝධී ක්‍රියා මත්ද්‍රව්‍ය ඇතුලු අධ්‍යාපනයට බලපාන සෘජු ක්‍රියාකාරකම් වැලවීම සඳහා ඉදිරියේදී ආණ්ඩුකාර තුමියගේ මූලිකත්වයෙන් කෙරෙන සාධනීය ක්‍රියාකාරකම් සඳහාද එක්සත් ජාතීන්ගේ ළමා අරමුදලේ සහය හිමිවන බවට මෙම සාකච්ඡාවේදී අනාවරනය විය.

තිස්වසරක පැවති යුද ගැටුම් හමුවේ උතුරු දරුවන්ගේ අධ්‍යාපනයට සෘජු බලපෑම් එල්ල වූ අතර බොහෝ ප්‍රදේශවල සම්පූර්ණ අධ්‍යාපනය වසර ගණනවක් අක්‍රීයව පැවතිය. එහෙත් මේ වන විට උතුරු පලාතේ අධ්‍යාපන මට්ටම යම්කිසි ප්‍රමාණයකට ඉහලට ගැනීමට හැකිවී ඇති අතර සාමාන්‍ය පෙළ හා උසස් පෙළ හා ජාතික මට්ටමේ ප්‍රතිඵල සාදනීය වර්ධනයක් දක්නට ලැබෙයි.

වර්ථමානය වන විට මෙම තත්වය ඉහල නැංවීම සඳහා රාජ්‍ය මැදිහත්වීම මත ආණ්ඩුකාර තුමියගේ මූලිකත්වයෙන් ව්‍යාපෘති ගණනාවක් ආරම්භ වී ඇති අතර එම ව්‍යාපෘතීන් ඉදිරියට පවත්වාගෙන යාම සඳහා එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ ළමා අරමුදලේ පූර්ණ සහය ලබාදෙන බවට මෙම සාකච්ඡාවේදී වැඩිදුරටත් අනාවරනය විය.