යාපනය පේදුරුතුඩුව කරවෙඩ්ඩි පොදු වෙළඳ සංකීරණයේ ඉදිකිරීම් උතුරු පලාත් ආණ්ඩුකාර පී.එස්.එම්. චාල්ස් මහත්මියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ඊයේ දින ආරම්භ විය.

මෙම ඉදිකිරීම් සඳහා වැයකෙරෙන මුදල රුපියල් මිලියන 35 කි. පේදුරුතුඩුව කරවෙඩ්ඩි ප්‍රදේශය ග්‍රාමීය ජනකොට්ඨාශයක් ජීවත්වන අතර මෙතෙක් තාවකාලික ගොඩනැගිල්ලක් තුල සිය ව්‍යාපාරික කටයුතු පවත්වාගෙන යන ලදි.

ප්‍රමාණවත් පහසුකම් නොතිබීම හේතුවෙන් ප්‍රදේශයේ නිශ්පාදන අලෙවිකිරීමේ කටයුතුවල නිරත ව්‍යාපාරිකයින් මෙන්ම පාරිභෝගික ජනතාව අපහසුතාවයට පත්විය. නව ව්‍යාපාරික ස්ථානය ආරම්භ කිරීම මගින් ජනතාවට මහගු පිටුවහලක් සැලසෙයි.

නව වෙළඳ සංකීරණය ඉදිකිරීම සඳහා ප්‍රදේශවාසී ජනතාවද සැලකිය යුතු මුදලක් පරිත්‍යාග වශයෙන් ලැබී තිබීම විශේෂත්වයක් වන අතර ප්‍රාදේශීය සභාව මගින්ද ඒ සඳහා මූල්‍ය දායකත්වය ලබා දී තිබේ. මුල්ගල තැබීමේ අවස්ථාවට එක්වූ උතුරු පලාත් ආණ්ඩුකාර පී.එස්.එම් චාලස් මහත්මිය ප්‍රකාශ කලේ මෙවැනි සංවර්ධන කටයුත්තක් සඳහා ප්‍රදේශයේ ජනතාවගෙන් වැඩි දායකත්වයක් ලැබීම රටටම ආදර්ශයක් බවයි.

Poker Welcome Bonus Review - Is It Worth Claiming in 2023?