යාපනය දිස්ත්‍රික්කයේ අධ්‍යාපන, ආර්ථික, සාමාජික සහ සංස්කෘතික යන අංශවල සංවර්ධනය උදෙසා සිවිල් සංවිධානවල සහාය

යාපනය දිස්ත්‍රික්කයේ ජනතාවගේ ආර්ථික සහ ජීවන තත්ත්වය නංවාලීම, සඳහා දරුවන්ගේ අධ්‍යාපනය නගා සිටුවීම සහ පාසල් තුළ භෞතික සහ මානව සම්පත් නංවාලීම මෙන්ම ග්‍රාමීය ප්‍රදේශවල යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීම ජාතීන් අතර එකමුතුකම සහ සහජීවනය ගොඩනැඟීම කෘෂිකාර්මික සංවර්ධනය වාරිමාර්ග ව්‍යාපෘති මෙන්ම සූර්ය බලශක්තිය මගින් ජනතාවට විදුලි සැපයීම ඇතුළුවිවිධ ක්ෂේත්‍රයන් පිළිබඳ ඉදිරි සංවර්ධන වැඩසටහන් සඳහා සිවිල් ප්‍රජාවගේ පූර්ණ සහාය ලබාදෙන බවඋතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාර පී.එස්.එම්.චාල්ස් මහත්මිය සමඟ සිවිල් සංවිධාන එකමුතුව සමග පැවැති සාකච්ඡාවේදී අණාවරණය විය.

යාපනය දිස්ත්රික්කයේ ජනතාව මුහුණදෙන ගැටළු ඉදිරි සංවර්ධන ව්‍යාපෘති වලදී මතුවන අභියෝග සහ ඊට පිළිතුරු ලබාදෙමින් සංවර්ධන ඉලක්ක කරා ගමන්කිරීම මෙන්ම ජනතාවගේ යහපැවත්ම ශක්තිමත් කිරීම ඇතුළු ක්ෂේස්ත්‍ර පිළිබඳව මෙහිදී සාකච්ඡාවට ලක් විය. යාපනය ආණ්ඩුකාර කාර්යාලයේදී පැවති මෙම සාකච්ඡාවට සිවිල් සංවිධාන එකමුතුව නියෝජනය කරමින් විවිධ ක්ෂේත්‍රයන්හි වෘත්තීය කටයුතුවල නිරතව දැනට විශ්‍රාම ලබා සහ දැනට සේවයේ නියුතු විද්වතුන් පිරිසක් මෙන්ම ආගමික පූජකවරු කිහිප දෙනෙකු ද එක්විය.

යාපනය දිස්ත්‍රික්කයේ දරුවන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු නංවාලීම සඳහා පාසල් වල පවත්නා අඩුපාඩු කඩිනමින් විසඳා එම පාසල්වල භෞතික සංවර්ධනය ගොඩනැගීමත් මානව සම්පත් සංවර්ධනයේදී ගුරු පුරප්පාඩු විසඳීම සඳහා ගුරුවරුන් 5000 ක් උතුරු පලාතට බඳවා ගැනීම සඳහා දැනට සැලසුම් සකස් කර ඇති බවටත් මෙම සාකච්ඡාවේදී අදහස් දැක්වූ උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාර පී.එස්.එම් චාල්ස් මහත්මිය පැවසීය. එසේම කෘෂිකාර්මික කටයුතු සඳහා යොදා නොගත් ප්‍රදේශ වල ඉඩම් කෘෂිකාර්මික කටයුතු සඳහා යොදා ගැනීමේ ඇති හැකියාව මෙන්ම ජාතීන් අතර එකමුතුකම සහ සංහිදියාව ගොඩ නැංවීම සඳහා ඉදිරියේදී ගත යුතු ක්‍රියාමාර්ග පිළිබඳව ද මෙහිදී සාකච්ඡාවට ලක් විය.උතුරු පලාතේ ස්ථීර නිවාස අහිමි පවුල් 25000 ක්සඳහා ස්ථීර නිවාස 25,000 ක් ලබාදීම පිළිබඳවද මෙහිදී සාකච්ඡා විය. එක් නිවසක් සඳහා රුපියල් ලක්ෂ 50 ක් වැයකිරීමටත් සූර්ය බලශක්ති මගින් විදුලිය සම්පාදනය කිරීම පිළිබඳවත් ආන්ඩුකාරතුමිය සිවිල් සංවිධාන එකමුතුවේ නියෝජිතයින් දැනුවත් කලාය.

දැනට ප්‍රදේශයේ ජනතාව මුහුණ දෙන ගැටලු පිළිබඳව ගරු ආණ්ඩුකාර තුමිය සහ සිවිල් සංවිධාන නියෝජිතයින් අතර අදහස් හුවමාරු විය.

එහිදී සිවිල් සංවිධාන එකමුතුව ප්‍රකාශකර සිටියේ ඉදිරියට යාපනය දිස්ත්‍රික්කයේ මෙන්ම උතුරු පළාතේ ජනතාවගේ අභිවෘද්ධිය වෙනුවෙන් ක්‍රියාත්මක කරන සියලු සැලසුම්ගත වැඩසටහන් සඳහා පූර්ණ සහාය ලබාදෙන බවයි.

මෙම සාකච්ඡාවේදී ගත් යෝජනා හා තීරණ වල ප්‍රගතිය විමසා බැලීම සඳහා ඉදිරියේ දී සිවිල් සංවිධාන නියෝජිතයින් අතර සහ ගරු ආණ්ඩුකාරතුමිය අතර සාකච්ඡා පවත්වා වරින්වර අදහස් හා යෝජනා සමාලෝචනයට පත්කරමින් උතුරු සංවර්ධනය සඳහා සැලසුම් සහගත වැඩපිළිවෙළක් ඉදිරියේදී ක්‍රියාත්මක කිරීමට මෙහිදී තීරණය කෙරුණි.

Las Vegas Shows That Are Worth Seeing in 2023