ඩෙල්ෆ්ට් දූපතහි උතුරු පළාත් ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලය විසින් සමරනු ලද ළමා දින උත්සවය -2023

ජාත්‍යන්තර ළමා දිනය නිමිත්තෙන් උතුරු පළාත් ප්‍රධාන ලේකම්වරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ළමා දින සැමරුම 2023.10.08 ඉරිදා පෙ.ව.8.30ට ඩෙල්ෆ්ට් දූපත ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් දේවා සංස්කෘතික ශාලාවේදී පැවැත්වේ.

ඩෙල්ෆ්ට් දූපතහි පෙර පාසල් හතක බාලක බාලිකාවන් 137ක් මෙම අවස්ථාවට සහභාගි වූ අතර ප්‍රධාන ආරාධිත අමුත්තා වූයේ උතුරු පළාත් ප්‍රධාන ලේකම් සහ සිය භාර්යාව දූපත කලාපෙය් නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ (අධ්‍යාපන පරිපාලන) දූපත කලාපෙය් පෙරපාසලේ සහකාර අධ්‍යක්ෂකවරයා,ඩෙල්ෆ්ට් දූපතේ ප්‍රාදේශීය සභාවේ ලේකම්තුමා, හියූමෙඩිකා ආයතනයේ අධ්‍යක්ෂ, ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලයේ කාර්ය මණ්ඩලය, වේලනෛ ප්‍රදේශීය සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලයේ මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක, පවුල් සෞඛ්‍ය සේවා නිලධාරිනියන්, පෙර පාසල් ගුරුවරියන් සහ පෙර පාසල් දරුවන්ගේ දෙමාපියන් ද සහභාගී විය.

මෙහිදී ආරාධිතයින් පිළිගැනීමෙන් අනතුරුව ප්‍රධාන ලෙකම් විසින් ජාතික ධජය එසවීම, ජාතික ගීය වාදනය කිරීම, ආරාධිතයින් වේදිකාවට කැඳවා, පොල් තෙල් පහන් දල්වා පෙර පාසල් සිසුන් විසින් වන්දනාමාන කිරීම සිදු කරන ලදී.

ඉන් අනතුරුව උතුරු පළාත් සහකාර ප්‍රධාන ලේකම්වරයා විසින් පිළිගැනීමේ කථාවක් පවත්වන ලද අතර පෙර පාසල් සිසුන් විසින් පිළිගැනීමේ නර්තනයක් ද ඉදිරිපත් කරන ලදී. ඊළඟට, දකුණු ඉන්දීය පල්ලියේ ගරු පූජකතුමාගේ ආශිර්වාද කතාවක්ද පැවැත්වේ.

මෙහිදී අදහස් දැක්වූ දූපත් කලාපයේ නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂවරයා, “අද ඩෙල්ෆ්ට් දූපතහි පෙරපාසල් දරුවන්ට ආශීර්වාද ලත් දිනයක් වන අතර, සත්තුමා යෝජනා ක්‍රමය ද ඇගයීමට ලක් කළේය.

මෙම අවස්ථාවෙහිදී; මුලික වශයෙන් ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලය සහ නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලය මගින් සති දෙකක කාලයක් ළමුන් සඳහා පෝෂණ මල්ල ලබාදුන් අතර HUMedica ආයතනය විසින් මාස හතරක් සඳහා සත්තුමා පැකේජ ලබාදීමේ අරමුණින් මෙම වැඩසටහන දියත් කළ අතර ඊට පෙර පාසල් හතහි ඉගෙනුම් ගනු ලබන සිසුන්ට මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක, පවුල් සෞඛ්‍ය සේවා නිලධාරින් සහ ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාල නිලධාරීන්ගේ සහාය ඇතිව ශරීර ස්කන්ධ දර්ශකය (BMI) ගණනය කරන ලදී.
මෙම අවස්ථාවට ප්‍රධාන ආරාධිතයා ලෙස එක්වෙමින් අදහස් දැක්වූ උතුරු පළාත් ප්‍රධාන ලේකම්වරයා, “දෙමාපියන් තම දරුවන්ගේ අධ්‍යාපනය සහ සෞඛ්‍ය පිළිබඳව වැඩි අවධානයක් යොමු කළ යුතු බවත්, දරුවන් රැකබලා ගතහොත් යහපත් අනාගතයක් නිර්මාණය කළ හැකි බව ප්‍රතික්ෂේප කළ නොහැකි බවත් පැවසීය. .” ළමා දිනය සැමරීම සඳහා අඛණ්ඩව සහය දැක්වූ සැමට ස්තූතිය පළ කළ ප්‍රධාන ලේකම් වරයා, ලේකම් කාර්යාල සුබසාධක සංගමයේ සහය ඇතිව ළමුන් සඳහා ත්‍යාග සහ පෝෂණ මල්ල බෙදාදීම ද සිදු කළේය.

ළමා දිනය සැමරීම සඳහා අඛණ්ඩව සහය දැක්වූ සැමට ස්තූතිය පළ කළ , ලේකම් කාර්යාල සුබසාධක සංගමයේ සහය ඇතිව ළමුන් සඳහා ත්‍යාග සහ පෝෂණ මල්ල බෙදාදීම ද සිදු කළේය.
මේ අනුව ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලයේ පරිපාලන නිලධාරි ස්තුතිය ප්‍රකාශ කරමින් පස්වරු 1.00 ට උත්සවය අවසන් විය.

Best Legal Online Ohio Casino 2023 - Meet Top Rated Sites