ගරු ආණ්ඩුකාරතුමා හා කැනේඩියානු මහ කොමසාරිස් සහ ඉරාන තානාපතිවරයා අතර හමුවක්

ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරන කැනේඩියානු මහකොමසාරිස් ඩිවෝට් මක්කිනන් මහතා හා උතුරු පළාත් ගරු ආණ්ඩුකාරවර ආචාර්ය සුරේන් රාඝවන් මැතිඳුන් අතර හමුවක් අද (16) දින කොළඹ දී පැවැත්විණි.

Must-Follow Live Dealer Online Casino Tips - PokerListings

උතුරු පළාතේ කැනේඩියානු රජය විසින් ක්‍රියාත්මක කළ හැකි සංවර්ධන වැඩපිළිවෙල පිළිබඳ මෙහිදී සාකච්ඡා කෙරිණ. එමෙන්ම කැනේඩියානු රජයේ ආසියානු කටයුතු අධ්‍යක්ෂතුමාගේ ශ්‍රී ලංකා සංචාරය පිළිබඳවත් මෙම සංචාරයේ දී කැනේඩියානු රජය මගින් උතුරු පළාතේ දියත් කළ හැකි කටයුතු පිළිබඳවත් සාකච්ඡාවට ලක් විය.
මේ අතර, ගරු ආණ්ඩුකාරතුමා හා ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරන ඉරාන තානාපති මුහමදු ශාරි අමිරාණි මහතා අතර හමුවක් ද අද (16) දින කොළඹ පිහිටි ඉරාන තානාපති කාර්යාලයේ දී පැවැත්විණි.
උතුරු පළාතේ පානීය ජල ගැටළුව විසඳීය යුතු බවට පැවසූ අතිගරු ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මැතිඳුන්ගේ සංකල්පයට අනුව මධ්‍යම පළාතෙන් භූගත නළ මාර්ගයන් හරහා උතුරු පළාතට පානීය ජලය ගෙන ඒමට ගරු ආණ්ඩුකාරතුමා මෙහිදී ඉරාන රජයේ සහය ඉල්ලා සිටියේය.
මෙම ඉල්ලීමට ධනාත්මක ප්‍රතිචාරයක් ලබා දුන් ඉරාන තානාපතිවරයා, මෙහි පළමු පියවර වශයෙන් මේ සම්බන්ධව සොයා බැලීම සඳහා මෙම ක්ෂේත්‍රයේ විශේෂඥයන් වන ඉරානයේ ආයතන තුනක් කිසිඳු ගෙවීමකින් තොරව ස්වෙච්ඡාවෙන් ලංකාව හා සම්බන්ධ කිරීමේ කටයුතු සිදුකර දෙන බවට පවසනු ලැබීය