ඔක්තෝබර් 7 සිට 13 දක්වා උතුරු පළාතට මාර්ග ආරක්ෂණ සතියක්

උතුරු පළාතේ වැඩිවන මාර්ග අනතුරු පාලනය කිරීම සඳහා ජනතාව දැනුවත් කිරීම වෙනුවෙන්  මාර්ග ආරක්ෂණ සතියක්  ක්‍රියාත්මක කිරීම පිළිබඳව විශේෂ සාකච්ඡාවක් උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාර ආචාර්ය සුරේන් රාඝවන් මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්  ඊයේ (17)  ආණ්ඩුකාර ලේකම් කාර්යාලයේදී පැවැත්විණි.

එහිදී  පළාත පුරා විවිධ මට්ටම්වලින් මාර්ග ආරක්ෂාව පිළිබඳ දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් පැවැත්වීමපාසල්වල සිසු රථවාහන අංශ ඇති කිරීමවිනයගරුක රියදුරන්ට ගෞරව කිරීමඅනතුරු අවම ප්‍රදේශ සහිත පොලිස් ස්ථාන තෝරා ගැනීම සහ අනතුරු බහුල ප්‍රදේශවල  පොලිස් ආකෘති නිරන්තරයෙන් ප්‍රදර්ශනය කිරීම පිළිබඳව විශේෂ අවධානයක් යොමු විය.

මාර්ග ආරක්ෂණ කවුන්සිලයේ සභාපතිඋතුරු පළාත් මාර්ග ආරක්ෂණ කවුන්සිලයේ සභාපතිපළාත් මාර්ග සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂමෝටර් රථ ප්‍රවාහන කොමසාරිස්උතුරු පළාතේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිපොලිස් නිලධාරීන් සහ අනෙකුත් අදාළ නිලධාරීන් මෙම හමුවට සහභාගි  වූහ.