එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් සභා සැසිවාරය සඳහා මහජනතාව වෙනුවෙන් ඉදිරිපත් කළ යුතු ඉල්ලීම් ඇත්නම් ඔවුන් එය ලිඛිතව ඉදිරිපත් කළ හැකිය. – උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාරවර

Real Money Casinos Where You Can Play for Free

එක්සත් රාජ්‍යන් මානව හිමිකම් සභාවේ 40 වැනි සැසිවාරය පෙබරවාරි 25 වන දින ආරම්භ වී ඇති අතර, මානව හිමිකම් සභා සැසිවාරයේ ශ්‍රී ලංකා රජය නියෝජනය කරමින් සහභාගි වීමට අතිගරු ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මැතිඳුන් විසින්  උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාරවර සුරේන් රාඝවන් මහතා පත්කර ඇත.

ජිනීවා මානව හිමිකම් සභා සැසිවාරයේ ඉදිරිපත් කිරීමට බලාපොරොත්තු වන තම ඉල්ලීම් මහජනතාව නැතහොත් පොදු සංවිධාන, එළඹෙන බදාදා (13) දින යාපනය කෛතඩි ප්‍රදේශයේ පිහිටි උතුරු පළාත් ප්‍රධාන අමාත්‍ය කාර්යාලයේ දී පැවැත්වීමට නියමිත ආණ්ඩුකාරවර මහජන දිනයේ දී ලිඛිතව භාර දිය හැකිය.

මහජනතාවගේ සුභසාධනය උදෙසා අදාළ ඉල්ලීම් භාර ගැනීමට වෙනම අංශයක් පිහිටුවනු ලබන බව මෙහි සැළකිය යුතු කරුණකි.