උතුරේ ගුරු හිගයට විසඳුම් ලබාදීමටත් ගුරුවරුන්ගේ විනය ඇති කිරීමටත් කටයුතු කර ඇති බව උතුරු පළාත් ගරු ආණ්ඩුකාරතුමිය පවසයි.

Best Real Money Casino Sites - Top sites for real money gambling in 2023

උතුරු පළාතේ අධ්‍යාපන සංවර්ධනය පිළිබඳ වූ ප්‍රගති සමාලෝචන රැස්වීමක් අද (06) වවුනියාව නගරසභා සංස්කෘතික ශාලාවේදී පැවැත්විණි.

ප්‍රගති සමාලෝචන රැස්වීම අධ්‍යාපන අමාත්‍ය සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත මහතා සහ උතුරු පළාත් ගරු ආණ්ඩුකාර පී.එස්.එම් චාල්ස් මහත්මියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවති අතර මෙම අවස්ථාවට , රාජ්‍ය අමාත්‍ය කාදර් මස්තාන්, අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ නිලධාරීන්, පළාත් අමාත්‍යාංශ නිලධාරීන්, අධ්‍යාපන නිලධාරීන්, විදුහල්පතිවරුන්, හා ගුරුවරුන් සහභාගී වූහ.

උතුරු පළාතේ අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයේ මතුව ඇති ගැටලු විසඳීමට අවශ්‍ය සෑම පියවරක්ම ගන්නා බව අධ්‍යාපන අමාත්‍ය සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත මහතා පැවසීය. අමාත්‍යවරයාගේ ක්‍රියාකලාපයට ස්තූතිය පළ කළ උතුරු පළාත් ගරු ආණ්ඩුකාර තුමිය විසින් උතුරු පළාතේ පවතින ගැටලු සහ අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයේ අවශ්‍යතා පිළිබඳව පෙන්වා දුන්නාය.

ඒහිදී උතුරේ පිහිටි සියලුම පාසල් සඳහා අවශ්‍ය පහසුකම් ලබාදීමට  අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය පියවර ගන්නා ලෙස ගරු ආණ්ඩුකාරතුමිය ඉල්ලා සිටි අතර සම්පත් සමානව බෙදා හැරීමටද පියවර ගත යුතු බවත් ඒ සඳහා උතුරු පළාත් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය කැපවීමෙන් කටයුතු කරන බවත් ගරු ආණ්ඩුකාරතුමා පැවසීය.

එමෙන්ම වවුනියාව, මන්නාරම, මුලතිව්, කිලිනොච්චි දිස්ත්‍රික්කවල භෞතික සම්පත් හිඟයක් සහ ගුරු හිඟයක් පවතින බවත් ඇතැම් පාසල්වල අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වඩා ගුරුවරුන් සිටින බවත් ගරු ආණ්ඩුකාරතුමිය පැවසූ අතර මේ සම්බන්ධයෙන් පළාත් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය දත්ත රැස්කර විෂය නිර්දේශය අනුව පත් කර ඇති ගුරුවරුන් ඒ ඒ විෂයයන් සඳහා පත් කිරීමට පියවර ගෙන ඇති බවද ගරු ආණ්ඩුකාරතුමිය පැවසීය.

එමෙන්ම ගුරු හිඟයක් පවතින පාසල්වල ඉගෙනුම ලබන සිසුන් මුහුණ දෙන ගැටලුවලට විසඳුම් ලබාදීමට පියවර ගෙන ඇති බවද උතුරු පළාත් ගරු ආණ්ඩුකාර තුමිය වැඩිදුරටත් පැවසූ අතර විදුහල්පතිවරුන් සහ අධ්‍යපන නිලධාරීන් ඉදිරිපත්කල ගැටලු සඳහා විසඳුම් ලබාදීමද උතුරු පලාත් ගරු ආණ්ඩුකාරතුමිය විසින් පියවර ගන්නා ලදි.