උතුරු පළාතේ ලේඛකයින් දිරිමත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් ගරු ආණ්ඩුකාර තුමිය සමඟ සාකච්ඡාවක්

Live Casino Promotional Offers that Work – The Anatomy of Casino Promos

 දෙමළ අධ්‍යයන කමිටුවේ ඉල්ලීම පරිදි උතුරු පළාතේ ලේඛකයින් දිරිමත් කිරීම පිළිබඳ සාකච්ඡාවක් අද (2024/05/14) ආණ්ඩුකාර ලේකම් කාර්යාලයේදී පැවැත්විණි.  උතුරු පළාත් ගරු ආණ්ඩුකාර පී.එස්.එම්.  චාල්ස් මහත්මියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැති මෙම සාකච්ඡාවට දෙමළ අධ්‍යයන කමිටුවේ සභාපති, ආණ්ඩුකාර සහකාර ලේකම්, පළාත් පාලන දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ, සහකාර පළාත් සංස්කෘතික අධ්‍යක්ෂ ඇතුළු පිරිසක් සහභාගි වූහ.

දේශීය ලේඛකයන්ගේ වර්තමාන තත්ත්වය, ප්‍රකාශන ආයතන, මුද්‍රණාල මෙහෙයුම්, පොත් ප්‍රකාශන හා අලෙවිය, කලාවේ සහ සාහිත්‍යයේ කාලීන ප්‍රවණතා පිළිබඳව මෙහිදී සාකච්ඡා කෙරිණි.

පළාත් පාලන ආයතන, පාසල් සංවර්ධන සමිති සහ ග්‍රාම සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තු මඟින් ප්‍රාදේශීය ලේඛක ලේඛිකාවන්ගේ පොත්පත් මිලදී ගැනීම සඳහා තමන්ට තිබෙන මුදලින් යම් ප්‍රමාණයක් වෙන් කිරීමේ වැඩපිළිවෙළක් සකස් කරන බව ගරු ආණ්ඩුකාර තුමිය මෙහිදී පැවසිය.  මේ සම්බන්ධයෙන් නිසි පියවර ගන්නා ලෙස ද ගරු ආණ්ඩුකාරවර තුමිය බලධාරීන්ට උපදෙස් දුන්නාය.

ඒ සමඟම දෙමළ අධ්‍යයන මණ්ඩල ක්‍රමය උතුරු පළාත පුරා ක්‍රියාත්මක කළ යුතු බව ද ගරු ආණ්ඩුකාර තුමිය දැනුම් දුන් අතර කලාව ප්‍රවර්ධනය කිරීමට මෙන්ම දේශීය ලේඛකයින් දිරිමත් කිරීමට පියවර ගත යුතු බව  සඳහන් කළාය.  දේශීය කලා නිර්මාණ එළිමහනේ වේදිකාගත කර ඒවා සංරක්ෂණය කර යළි නඟා සිටුවීමට කටයුතු කරන ලෙස තමන් පළාත් සංස්කෘතික දෙපාර්තමේන්තුවට උපදෙස් ලබා දී ඇති බව ද ගරු ආණ්ඩුකාර තුමිය වැඩිදුරටත් සඳහන් කළාය.