උතුරු පළාතේ ග්‍රාමීය ජනතාවගේ ගැටළු විසඳීම සඳහා ආණ්ඩුකාරතුමියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ජනහමු පැවැත්වීමේ වැඩසටහනක්

උතුරු පලාතේ ගමින් ගමට ගොස් ජනතාවගේ ගැටලු පිළිබඳව සාකච්ඡා කොට ඒ් සඳහා විසඳුම් ලබාදෙමින් සුහඳ ජනහමු පැවැත්වීමේ වැඩසටහනක් උතුරු පලාත් ආණ්ඩුකාර පී.එස්.එම්. චාල්ස් මහත්මියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ආරම්භ කොට තිබේ.

උතුරු පළාතේ පළාත් පාලන දෙපාර්තමේන්තුවේද අධික්ෂණයන් පරිදි මෙම වැඩසටහන සම්බන්ධීකරණය කෙරෙන අතර එහි පළමු අදියර ඊයේ (2024-01-30) සවස යාපනය අරියාලෙයි නැගෙනහිර ප්‍රදේශයට ගොස් ජනතාව හමුවී ජනතාව කාලයක සිට මුහුණ දෙන ගැටලු සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කරන ලදි.
අරියාලෙයි නැගෙනහිර, පූම්බුකාර්, නාවලඩි, මනියන්තෝට්ටම් සහ උදයපුරම් යන ගම්මාන නියෝජනය කරන ප්‍රජා මධ්‍යස්ථානවල සාමාජිකයින් සමඟ සුහද හමුවක් පැවැත්විණි.
ඒමෙන්ම ඒම ප්‍රදේශයන්හි සංවර්ධන ව්‍යාපෘති සහ ජනතාවගේ සෙසු අවශ්‍යතා පිළිබඳව සාකච්ඡාවට ලක්විය. එහිදී එම ගම්මානවල ජනතාව එදිනෙදා මුහුණ දෙන ගැටලු වන ඉඩම් ඔප්පු නොමැතිකම, නිවාස යෝජනා ක්‍රම නොමැතිකම, පානීය ළිං නොමැතිකම, කුඩාවැව් ප්‍රතිසංස්කරණය නොකිරීම, මාර්ග අබලන් වීම, තරුණ තරුණියන්ට අවශ්‍ය ක්‍රීඩාංගන නොමැතිකම ආදී ගැටලු රැසක් පිළිබඳව ගම්වාසීන් විසින් ගරු ආණ්ඩුකාරතුමියට දැනුවත් කරන ලදි.
ඒමෙන්ම පාසල් සිසු දරුවන්ගේ අවශ්‍යතාවයන් පිළිබඳවත් රෝගීන් මුහුණ දෙන ගැටලු පිළිබඳවද මෙහිදී සාකච්ඡා කෙරුණි. තවද ප්‍රදේශයේ විරැකියාව, මත්ද්‍රව්‍යවලට ඇබ්බැහිවීම, පාසල් ළමුන් පාසල් හැරයාම ආදී කරුණු සම්බන්ධයෙන්ද ජනතාව සිය අදහස් ඉදිරිපත් කළහ.
ගම්මානවල ජනතාව විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද ඉල්ලීම් ගම්මට්ටමින් සිදුකිරීම පිළිබඳව ගතහැකි ක්‍රියාමාර්ගයන් සම්බන්ධයෙන්ද ගැටලු වෙනුවෙන් විසඳුම් ලබාදීම සඳහා  ප්‍රාදේශීය සභා හරහා ගත හැකි ක්‍රියා මාර්ගද සොයාබලා ජනතාවට කඩිනම් විසඳුම් ලබාදීමට පයවර ගන්නා ලෙසට ගරු ආණ්ඩුකාර තුමිය මෙහිදී නිලධාරීන්ට උපදෙස් ලබාදුන්නාය