උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාරවරයා දකුණු ආසියාවේ, විදේශ හා පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලීය කාර්යාල ප්‍රධානී හමුවෙයි

උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාර ආචාර්ය සුරේන් රාඝවන්මහතා සහ ලන්ඩනයේ දකුණු ආසියානු විදේශ හා පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලීය කාර්යාලයේ ප්‍රධානී ෆර්ගස් ඕල්ඩ් මහතා අතර  හමුවක් ඊයේ (ඔක්. 30) ලන්ඩනයේ විදේශ හා පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලීය කාර්යාලයේදී පැවැත්විණි.

උතුරු පළාත සංවර්ධන මාවතට ගෙන ඒම සඳහා උතුරු පළාතේ ආණ්ඩුකාරවරයා ලෙස ඔහු විසින් සිදු කරනු ලබන ක්‍රියාකාරකම් පිළිබඳව මෙම හමුවේදී  ආණ්ඩුකාරවරයා විස්තර කළ අතර උතුරු පළාත තවදුරටත් සංවර්ධන මාවතට ගෙන යාම සඳහා බ්‍රිතාන්‍ය රජයේ සම්බන්ධීකරණය හා සහයෝගය ඉල්ලා සිටියේය.

එහිදී පසුගිය මාස කිහිපය තුළ උතුරු පළාතේ සංවර්ධනය හා ව්‍යුහය වෙනස් කිරීම සදහා ආණ්ඩුකාරවරයා ගත් උත්සහය අගය කරන බවත්, උතුරු පළාතේ සිදු වෙමින් පවතින වෙනස ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය පිළිබඳ විශ්වාසය ශක්තිමත් කරන බවත් ෆර්ගස් මහතා පැවසීය.  සෑම විටම ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය මත රඳා පවතින රටක් ලෙස ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ස්ථාපිත කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාවට සහාය වීමට බ්‍රිතාන්‍යය සැමවිටම සූදානම් බව මෙහිදී වැඩිදුරටත් ඔහු පැවසීය

Please follow and like us:
0