උතුරු පලාතේ සංවර්ධනයට එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයෙන් පූර්ණ සහය ලබාදෙන බව ශ්‍රීලංකා නේවාසික සම්බන්ධිකාරක පවසයි.

උතුරු පලාතේ ජනජීවිතය නගාසිටුවමට සහ යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය සඳහා එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ පූරණ සහය ඉදිරියට ලබාදෙන බව එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ ශ්‍රීලංකා නේවාසික සම්බන්ධීකාරක මාරක් අන්ඩ්‍රේ ප්‍රෙන්ච් (mark andre franche) මහතා පවසා සිටියි.

වර්ථමානය වන විට උතුරේ ජනතාවගේ ජනජීවිතයේ පැවත්ම සහ ඔවුන්ගේ දෛනික කටයුතු ක්‍රියාත්මක වීම පිළිබඳව තමා සතුටට පත්වන බවද එම ජනතාවගේ ඉදිරි සංවර්ධ සහ යටිතල පහසුකම් සංවිධනය කිරීමට එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය විසින් පූර්ණ සහය ලබාදෙන බව මාරක් අන්ඩ්‍රේ ප්‍රෙන්ච් මහතා පවසා සිටියේය.

උතුරු පලාත් ආණ්ඩුකාර පී.එස්.එම්. චාල්ස් මහත්මිය 05 වැනිදා සවස යාපනය ආණ්ඩුකාර කාර්යාලයේදී එක්සත් ජාතීන්ගේ නියේජිත පිරිස හමු වූ අවස්ථාවේදී ඒ මහතා මේ බව පවසා සිටියේය.

ප්‍රදේශයේ ආර්ථික , සාමාජීය සහ යහපැවත්ම පිළිබඳව සතුටුදායක මුහුණුවරක් පවතින බවත් මෙම කටයුතු ඉදිරියේදී දියුණු කිරීම සඳහා සහාය දැක්වීම එක්සත් ජාතීන්ගේ අරමුණ බවද ඒ මහතා පැවසීය.

උතුරු පලාතේ වර්ථමාන කටයුතු පිළිබඳව උතුරු පලාත් ආණ්ඩුකාරතුමිය විසින් ඒ මහතා දැනුවත් කල අතර මෙම සාකච්ඡාවේදී අනාවරනය වූවේ තිස් වසරක් පුරා පැවති යුද්ධය හේතුවෙන් පීඩාකාරී ජීවිතයක් ගතකළ උතුරේ ජනතාව වර්ථමානයේදී සංවර්ධනයකට ඉලක්ක කරා සාධනීය මට්ටමකට පැමිණ ඇති බවත් එම පදනම ශක්තිමත් කිරීම සඳහා ඉදිරියේදී දිය හැකි උපරිම සහය ලබා දීමට එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය පියවර ගන්නා බවය.

උතුරු පලාතේ යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කෙරෙහිදී මෙම සාකච්ඡාවේදී වැඩි අවධානයක් යොමු වූ අතර උතුරු පලාත් ප්‍රධාන ලේකම් එස්.එම්. සමන් බන්ධුල මහතා ඇතුලු පිරිසක්ද මෙම සාකච්ඡාවට සහභාගී විය.