උතුරු පලාතේ රජයේ සංවර්ධන වැඩසටහන් නිරීක්ෂණයට බ්‍රිතාන්‍ය රාජ්‍ය අමාත්‍යවරියක් සහ බ්‍රිතාන්‍ය මහකොමසාරිස් යාපනයට ගොස් උතුරු ආණ්ඩුකාරවරිය හමුවෙයි

උතුරු පලාතේ පවත්නා වත්මන් තත්වය පිළිබඳව තමන් බෙහෙවින් සතුටට පත්වන බවට බ්‍රිතාන්‍ය පාර්ලිමේන්තුවේ රාජ්‍ය අමාත්‍ය ඈන් මේරී බෙලින්ඩා ට්‍රෙවල්‍යන් (Anne mere belinda trevelyan) මහත්මිය පවසයි.

ජනතාවගේ ජනජීවිතයේ බාධවකින් තොරව පැවතීමත් ඔවුන් නිදහසේ තම වෘත්තීන්වල නියලෙමින් ජාතීන් අතර සමගිය හා සහජීවනය ගොඩනගමින් ජීවත්වනු දැකීම පිළිබඳව තමාගේ ප්‍රශංශාව පුදකරන බව ඇය පැවසීය.

උතුරු පලාත් ආණ්ඩුකාර පී.එස්.එම් චාල්ස් මහත්මිය හමු වී පැවති සාකච්ඡාවේදී බ්‍රිතාන්‍ය මන්ත්‍රීවරිය පැවසූ අතර මෙම හමුව යාපනය නගරයේදී ඊයේ (12) සවස සිදුවිය.

උතුරු පලාතේ රජය ක්‍රියාත්මක කරන සංවර්ධන වැඩසටහන් ජනජීවිතය ගොඩනැංවීම සඳහා ඉදිරියේදී ක්‍රියාත්මක කිරීමට අපේකෂිත වැඩසටහන් පිළිබඳව ආණ්ඩුකාරතුමිය විසින් ඈන් මේරී බෙලින්ඩා ට්‍රෙවල්‍යන් (Anne mere belinda trevelyan) මහත්මිය දැනුවත් කලාය.