උතුරු පලාත් ගරු ආණ්ඩුකාරතුමිය හා උතුරු නාවික ප්‍රදේශ ආඥාපති අතර හමුවක්.

justbet Casino Review UK - Slots & Other Games to Play

 උතුරු පලාත් ගරු ආණ්ඩුකාර පී.ඒස්.ඒම්.චාල්ස් මහත්මිය හා උතුරු නාවික ප්‍රදේශ ආඥාපති රියර් අද්මිරාල් කාන්චන බානගොඩ මහතා අතර විශේෂ සාකච්ඡාවක් අද (19) දින උතුරු පලාත් ආණ්ඩුකාර කාර්යාලයේදී පැවත්වුණි.
උතුරු පලාතේ සංචාරක කර්මාන්තය සංවර්ධනය කිරීම සඳහා නාවික හමුදාවේ සහය ලබාගැනීමත් නාවික හමුදා උතුරු බලප්‍රදේශය තුල පවත්නා ගැටලු පිළිබඳවත් මෙහිදී සාකච්ඡාවට ලක්විය.
උතුරු පලාතේ දෙස් විදෙස් සංචාරකයින්ගේ ආකර්ෂණය දිනාගැනීම සඳහා උතුරු නාවික බලප්‍රදේශයට අයත් සංචාරකයින්ගේ අවධානයට ලක්වන විශේෂ ස්ථාන සංවර්ධනය කිරීම සඳහා සහයෝගය ලබාදෙන ලෙස ගරු ආණ්ඩුකාරතුමිය විසින් උතුරු නාවික හමුදා ආඥාපතිවරයාගෙන් ඉල්ලා සිටියාය.
ආණ්ඩුකාර තුමියගේ යෝජනාව අගයකල උතුරු නාවික ප්‍රදේශ භාර ආඥාපතිවරයා ඒ් සඳහා පූර්ණ සහය ලබාදෙන බවද ප්‍රකාශ කලේය.

Top No Account Casino Sites in the UK for 2023 [Play Now!]