අප ගැන

උතුරු පළාත් සභාව වෙත සාදරයෙන් පිළිගනිමු


Northern Provincial Council is the provincial council for the Northern Province in Sri Lanka. In accordance with the Sri Lankan constitution, NPC has legislative power over a variety of matters including agriculture, education, health, housing, local government, planning, road transport and social services.

අපේ දැක්ම

Excellent system of Governance, which satisfies the needs and aspirations of the people in the province.

 

අපගේ මෙහෙවර

Mobilization and optimum utilization of resources towards efficient & effective service delivery for improved living standard of the people.

උතුරු පළාත් සභාවෙි ඉතිහාසය කෙටියෙන්

ප‍්‍රථම වරට ශ‍්‍රී ලංකා ආණ්ඩුක‍්‍රම ව්‍යවස්ථාවෙි 13 වන සංශෝධනයේ 42 වන වන වගන්තිය ප‍්‍රකාර 1987 වර්ෂයේ දී  පළාත් සභාවන් ස්ථාපිත කරන ලදී.

1988  වර්ෂයේ පළාත් සභාවන් අටක් සඳහා ම මැතිවරණ පැවැත්වු අතර 1988 දෙසැමිබර් මස 05 වන දින මැතිවරණයෙන් තේරීපත් වූ උතුරු නැගෙනහිර පළාත් සභාව පිහිටුවන ලදී .   ඉතාමත්ම කෙටි කාලසීමාවකදී  ක‍්‍රියාත්මක වූ මෙම පළාත් සභාව 1990 වසරේ ජූනි මාසය වන විට විසුරුවා හරින ලදී.  ඉන් පසු උතුරු නැගෙනහිර පළාත් සභාව සඳහා මැතිවරණයක් නොපැවැත්වූ අතර ගරු ආණ්ඩුකාරවරයාගේ  පරිපාලන යටතේ මෙහි පරිපාලන කටයුතු ක‍්‍රියාත්මක වෙමින් තිබුණි.

දශක දෙකකට පසු ශ‍්‍රී ලංකා ප‍්‍රජාතාන්ත‍්‍රික ජනරජයේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය මගින් දුන් තීන්දුව ප‍්‍රකාර 2006 ඔක්තෝබර් මස ඒකාබද්ධව තිබු උතුරු නැගෙනහිර පළාත් සභාවෙි පරිපාලනය උතුරු පළාත් සභා පරිපාලන හා නැගෙනහිර පළාත් සභා පරිපාලනය වශයෙන් ද්වීත්ව පරිපාලන ඒකකයන් වශයෙන් වෙන් කරන ලදී 

අතිගරු ජනාධිපති විසින් රියර් අද්මිරාල් මොහාන් විජ්යවික‍්‍රම ඹීඡුලභෘක්‍ලඡුීක්‍  මහතා  වැඩබලන ආණ්ඩුකාරවර වශයෙන් 2006 දෙසැමිබර් මස 22 වන දින සිට ක‍්‍රියාත්මක වන පරිදි ආණ්ඩුකාර ධූරයට පත්කරන ලදී.  උතුරු පළාත් ප‍්‍රධාන ලේකමිඝ   අමාත්‍යාංශ හා දෙපාර්තමෙින්තු 2007 ජනවාරි මස 01 වන දින සිට ක‍්‍රියාත්මක විය.

උතුරු පළාත් සභාවේ අනන්යතාවන්

ධජය

  • Blue border indicates ocean resource
  • Green indicates the greenery and agriculture in the Province
  • Red indicates labour and industriousness
  • White indicates fraternity, peace and co-existence
  • Radiating sun indicates synergy of power and natural energy source
  • Size of the flag – 126 X 72 cm

ලාංඡනය

  • Top of the logo carries the word “Equality”.
  • Palmyrah tree indicates the traditional source of livelihood and the tree traditionally provided the means to food, shelter and economic activities of the Northern community. It also represents the strength. [More..]

පුෂ්පය

White Lotus [Nymphaea lotus] White Lotus is a flower which symbolizes beauty and purity it emerges from mud. This is associated with learning, the most valued treasure of the people. This flower plays a role in molding the culture and quality of the community and individual persons, going deep into the individual self as per the tradition of the North.

වෘක්ෂය

Maruthamaram [Terminalia arjuna] Incessant foliage, long life, elegant in appearance, high visibility in the North.

පක්ෂියා

Seven Sisters [Turdoides striata] A native bird, friend of the cultivator, a bridge between nature and man and lives in unity.

සත්ත්වයා

Male deer[Axis axis]
It is a common specie in the North, innocent, friendly, harmless and beautiful which are the core qualities of the Northern community.