මෙවර තයිපොන්ගල් උත්සවය සැමරීමෙන් පසු රාජ්‍ය සේවකයින්ට සහන

මෙවර තයිපොන්ගල් උත්සවය සැමරීමෙන් පසු රාජ්‍ය සේවකයින්ට සහන සලසන සේම රටේ ස්ථාවර කිරීමෙන් සියලු ජනතාවට ආර්ථික සහන සැලසීමට කටයුතු කරන බව ගරු ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පවසයි.

යුද්දය හේතුවෙන් අවතැන් වූවන් නැවත පදිංචි කිරීමේ ගැටලුව තවදුරටත් ඉදිරියට ගෙනයා නොහැකි බවටත් 2025 වසර වන විට අවතැන් වූවන් නැවත පදංචි කර අවසන් කළ යතු බවත් ගරු ජනාධිපතිවරයා ප්‍රකාශ කලේය.

යාපනය සහ කිලිනොච්චිය දිස්ත්‍රීක්කවල විශේෂ සංවර්ධන සම්බන්ධීකරන රැස්වීම අමතමින් ජනාධිපතිවරයා යාපනය දිස්ත්‍රීක් ලේකම් කාර්යාලයේදී පැවසීය. .

උතුරු පලාත් ආණ්ඩුකාර පී.ඒස්.ඒම්.චාල්ස් මහත්මිය ධීවර අමාත්‍ය ඩග්ලස් දේවානන්ද මහතා, ජනාධිපති ලේකම් සමන් ඒ්කනයක මහත්මා ඇතුලු රාජ්‍ය නිලධාරීන් මහජන නියෝජිතයින් ඇතුලු පිරිසක් මෙම රැස්වීමට ඒක්විය.

පසුගිය වසරේ සිදුකල ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණ නිසා ශ්‍රීලංකාව ගෙවීමට නියමිතව තිබූ සියලුම බිල්පත් ගෙවීමට හැකි වූ බව ප්‍රකාශ කල ජනාධිපතිවරයා උතුරේ ඉඩම් ගැටලු කඩිනමින් විසඳීමට මෙන්ම උතුරු පලාත කෘෂිකාර්මික මෙන්ම සංචාරක අංශවලින් සංවර්ධනය කිරීම සඳහා සැලසුම් සහගත වැඩපිළිවලක් මේ වසරේ ක්‍රියාත්මක කරන බවද ප්‍රකාශ කළේය.