“ගෝල්ඩන් වොයිස් ඔෆ් ද නෝර්ත්” තරගය ආරම්භ වේ.

උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාර ආචාර්ය සුරේන් රාඝවන් මහතාගේ මඟ පෙන්වීම යටතේ උතුරු පළාතේ සංගීතය සදහා කැමැත්තක් දක්වන තරුණ තරුණියන්  දිරිගැන්වීම සඳහා උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාර ලේකම් කාර්යාලය සහ පළාත් අධ්‍යාපන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශය එක්ව සංවිධානය කරන ලද  ‘ගෝල්ඩන් වොයිස් ඔෆ් ද නෝර්ත් 2019’ හි පළමු තරග වටය පසුගිය 05 වනදා යාපනය මහජන පුස්තකාලයේ ශ්‍රවණාගාරයේදී ආරම්භ විය.

උතුරු පළාතේ දිස්ත්‍රික්ක පහෙන්ම වයස අවුරුදු 15 ත් 30 ත් අතර විශාල පිරිසක් මෙම තරඟයට උද්යෝගයෙන් සහභාගී වූ අතර යාපනය මහජන පුස්තකාලය සහ වඩමරඩ්චි හින්දු කාන්තා විද්‍යාලයේ දී මූලික වටයේ තරග ආරම්භ විය.

මෙම අවස්ථාවට ප්‍රධාන ආරාධිත අමුත්තන් ලෙස සිනමා අධ්‍යක්ෂවරුන් වන ‘ඉයකුනාර් ඉමයම්’ බරතිරාජා සහ අමීර් යන මහත්වරුන් සහභාගී වූහ.

Best Real Money Mobile Casino Apps in the USA