උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාරවරයා යාපනය පොත් ප්‍රදර්ශනයට සහභාගී ෙවයි

උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාරවරයාගේ සංකල්පයකට අනුව ලංකා පොත් අලෙවිකරුවන් ආනයනකරුවන් සහ අපනයනකරුවන්ගේ සංගමය විසින් සංවිධානය කරන ලද යාපනය පොත් ප්‍රදර්ශනය පසුගිය සැප්තැම්බර් 27 වන දින සිට ඊෙය් දිනය දක්වා පැවතිණි.

පොත් ප්‍රදර්ශනෙය් අවසන් දිනය සනිටුහන් කරමින් උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාර ආචාර්ය සුරේන් රාගවන් මහතා ඊෙය් පොත් ප්‍රදර්ශනය නැරඹීමට පැමිණි අතර එහිදී පොත් ප්‍රදර්ශනය සනිටුහන් කිරීම සඳහා පවත්වන ලද විවිධ තරඟවල ජයග්‍රාහකයින්ට තෑගි ප්‍රදානය කළේය.

පොත් අලෙවිකරුවන් හා පොත් ප්‍රදර්ශනයට සහභාගී වූ අය සමඟ සුහද කතාබහක නිරත ෙවමින් ආණ්ඩුකාරවරයා කියා සිටියේ පොත් ප්‍රදර්ශනයට විශාල පිරිසක් උද්යෝගයෙන් සහභාගී වූ බැවින් ලබන වසරේදීත් පොත් ප්‍රදර්ශනය වඩාත් උත්කර්ෂවත් ලෙස යාපනයේ පැවැත්වීමට තීරණය කර ඇති බවයි.

පොත් ප්‍රදර්ශන ශාලාව කුටි 30 කට බෙදා තිබූ අතර සෑම ප්‍රදර්ශන කුටියක් තුළම පාසල් ළමුන් සඳහා පොත්, කතන්දර පොත්, මඟ පෙන්වීම් පොත් සහ දේශීය කතුවරුන්ගේ සහ ඉන්දියානු ජ්‍යෙෂ්ඨ කතුවරුන්ගේ පොත් ප්‍රදර්ශනය කෙරිණි.

– උතුරු පළාත් මාධ්‍ය එ්කකය –