ඇමරිකානු හා නෙදර්ලන්ත තානාපතිවරු සහ උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාරතුමා අතර හමුව

ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරන ඇමරිකානු තානාපති ඇලයිනා බී. ටෙප්ලිටීස් (Alaina B. Teplitz) සහ නෙදර්ලන්ත තානාපති වන ජෝන්නේ ඩෝර්නිවාර්ඩ් (Joanne Doornewaard) යන අය 2019 මාර්තු 07 වන දින උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාර කාර්යාලයේ දී ආණ්ඩුකාරවර ආචාර්ය සුරේන් රාඝවන් මහතා හමුවී සාකච්ඡා කළහ.

මෙහිදී උතුරු පළාතේ වත්මන් තත්වය පිළිබඳ සාකච්ඡා කරනු ලැබූ අතර යාපනය දිස්ත්‍රික්කයේ ජනතාවගේ ආර්ථික තත්වය පිළිබඳවත් සාකච්ඡා කරනු ලැබිණ.

යුද්ධයෙන් විපතට පත් උතුරු පළාත් ජනතාව මුහුණ දෙන ආර්ථික ගැටළු පිළිබඳ ආණ්ඩුකාරතුමා විසින් පැහැදිලි කර දුන් අතර මෙම ජනතාව ආර්ථික වශයෙන් ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා ගත හැකි ක්‍රියාමාර්ග කෙරෙහි අවධානය යොමු කිරීමට විදෙස් රාජ්‍ය තානාපතිවරුන්ගෙන් ඉල්ලා සිටියේය. එමෙන්ම උතුරු පළාත නගා සිටුවීමට විදෙස් ගත වී ඇති ශ්‍රීලාංකිකයින්ගේ සහ විද්වතුන්ගේ අවශ්‍යතාව පිළිබඳවත් ආණ්ඩුකාරතුමා මෙහිදී පෙන්වා දුන්නේය.