ආණ්ඩුකාරවරයාගේ උතුරු පළාතේ 2 වන වට මේස සාකච්ඡාව

No Deposit Bonus Casino Free Spins Deals (2023 best sites)

දෙවන උතුරු පළාත් වට මේස සාකච්ඡාව අද (18) සවස 4.00 ට යාපනයේ මහජන පුස්තකාලයේදී උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාර ආචාර්ය සුරේන් රාඝවන් මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්වේ.
උතුරු පළාත සංවර්ධන මාවතට ගෙන ඒම පිළිබඳ ආණ්ඩුකාරවරයාගේ දැක්ම අනුව, මෙම සැලසුම් සහ යෝජනා ලබා ගැනීමේ අරමුණින් ශාස්ත්‍රඥයින් සහ කාර්මික විශේෂඥ යින්ගේ සහභාගීත්වයෙන් උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාරවරයාගේ අනුග්‍රහය යටතේ මෙම වට මේස සාකච්ඡාව පැවැත්වේ.
අද සැසිවාරය සඳහා යාපනයේ විශ්ව විද්‍යාලයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය ආචාර්ය අහිලාන් කතිර්කමාර් මහතා “උතුරු පළාතේ ආර්ථික අනාගතය” පිළිබඳ වට මේස සාකච්ඡාවේදී අමතනු ඇත. මෙයින් පසුව, මේ සම්බන්ධයෙන් වෙනත් අදහස් සාකච්ඡා කරනු ඇත.
මෙම මාසික “උතුරු පළාතේ වට මේසයට” කැමති ඕනෑම කෙනෙකුට සහභාගී විය හැකි අතර සාකච්ඡා කළ යුතු මාතෘකා යෝජනා කිරීමට හැකි වේ.

– උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාර මාධ්‍ය ඒකකය –