ආණ්ඩුකාරතුමා අගරදගුරු හමු විය.

ගරු ආණ්ඩුකාරවර ආචාර්ය සුරේන් රාඝවන් මැතිඳුන් අද (26) දින කර්තිනාල් මල්ගම රංජිත් අගරදගුරු එතුමාගේ නිල නිවාසයේ දී හමුවිය.

පසුගිය පාස්කු ඉරුදින ආගමික වතාවන් වල නිරත වූ ක්‍රිස්තියානි ආගමිකයින් මුහුණදුන් ව්‍යසනයපිළිබඳ උතුරු පළාත් ජනතාව වෙනුවෙන් සිය කණගාටුව ප්‍රකාශ කළේය.

வடக்கு ஆளுநரின் ஊடகப் பிரிவு

Please follow and like us:
0