பெண்களை தலைமைத்துவமாகக் கொண்ட குடும்பங்களைச் சேர்ந்த இரண்டு மகளிர் அமைப்புக்களுக்கு வாழ்வாதாரத்துக்கான உதவி வழங்கல் – யாழ்ப்பாணம், சங்கானை பிரதேச செயலக பிரிவு

வடக்கு மாகாண மகளிர் விவகார அமைச்சின் செயலாளர் திரு. ஆர். வரதீஸ்வரன் அவர்களால் குருநகர் மேற்கு பிரதேசங்களைச் சேர்ந்த பெண்களைத் தலைமைத்துவமாகக் கொண்ட குடும்பங்களை அங்கத்தவர்களாகக் கொண்டு சிரட்டைசார் அழகுசாதனப் பொருட்களின் உற்பத்திகளைச் செய்யும் ‘குருநகர் மாதர் கிராம அபிவிருத்திச் சங்கம்’, குருநகர் மேற்கு அவர்களுக்கு அவர்களின் உற்பத்தியினை மேலும் விருத்தி செய்வதற்கென (மாகாணசபையின் நிதி ஒதுக்கீட்டின் கீழ்) ரூபா.99,111.50 பெறுமதியான இயந்திரங்கள், உபகரணங்கள் மற்றும் தளபாடங்கள் அமைச்சு அலுவலகத்தில் 2019/09/24 ஆம் திகதி சங்க உறுப்பினர்களிடம் வழங்கப்பட்டது. இந் நிகழ்வில் அமைச்சின் உதவித் திட்டமிடல் பணிப்பாளர், நிர்வாக உத்தியோகத்தர் மற்றும் உத்தியோகத்தர்களும் சங்கத்தின் அங்கத்தவர்களும் கலந்து கொண்டனர்.

அத்துடன்; பிரதம கணக்காளர், உதவித் திட்டமிடல் பணிப்பாளர் திரு.த.சர்வானந்தா அவர்களால் குழந்தைகளுக்கான சத்துமா (ஜீவபோஷா) மற்றும் உள்ளூர் சிற்றுண்டி உணவுப் பண்டங்களை செய்யும் அராலி தெற்கு, துறைமுகத்தடி ‘அராலி தெற்கு மகளிர் குழு’ அங்கத்தவர்களுக்கு அவர்களின் உற்பத்தியினை மேலும் விருத்தி செய்வதற்கென (மாகாணசபையின் நிதி ஒதுக்கீட்டின் கீழ்) ரூபா.84,306.50 பெறுமதியான பாத்திரங்கள், தளபாடங்கள் மற்றும் மரவள்ளி சீவல் வெட்டும் இயந்திரம் 2019/09/27 அன்று வேலவன் சனசமூக கட்டடத்தில் குழு உறுப்பினர்களிடம் கையளிக்கப்பட்டது. இந் நிகழ்வில் சங்கானை பிரதேச செயலாளர் திருமதி. பொ.பிரேமினி, மகளிர் விவகார அமைச்சின் பிரதம கணக்காளர் திரு.எஸ்.விஸ்ணுகுமார், உதவித்திட்டமிடல் பணிப்பாளர் மற்றும் உத்தியோகத்தர்கள், பெண்கள் அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர், கிராம அலுவலர் மற்றும் அமைப்பின் அங்கத்தவர்களும் கலந்து கொண்டனர்.