கல்வி அமைச்சு

தரம் 5 புலமைப்பரிசில் பரீட்சை, க.பொ.த. உயர்தரப்பரீட்சை – 2019

2019 ம் ஆண்டுக்கான தரம் 5 புலமைப்பரிசில் பரீட்சை 04 ஆகஸ்ட் 2019 அன்று நடைபெறவுள்ளது. இப்பரீட்சைக்கு 17402 மாணவர்கள் 211 பரீட்சை நிலையங்களில் தோற்றவுள்ளார்கள். 2019 ம் ஆண்டுக்கான க.பொ.த உயர்தரப்பரீட்சை 05 ஆகஸ்ட் 2019 தொடக்கம்31 ஆகஸ்ட் 2019 வரை நடைபெறவுள்ளது. இப்பரீட்சைக்கு 15213 பாடசாலை மாணவர்களும் 3857 தனிப்பட்ட பரீட்சாத்திகளும் 217 பரீட்சை நிலையங்களில் தோற்றவுள்ளார்கள்.

தரம் 5 புலமைப்பரிசில் பரீட்சை, க.பொ.த. உயர்தரப்பரீட்சை – 2019 Read More »

13வது மாகாண மட்ட ஆண், பெண்களுக்கான கரம் போட்டி

13வது மாகாண மட்ட மட்ட ஆண், பெண்களுக்கான கரம் போட்டி யாழ்ப்பாணம் கொக்குவில் இந்துக் கல்லூரியில் கல்லூரி 06 ,07 ஏப்பிரல் 2019 திகதிகளில் இடம்பெற்றது. வட மாகாண விளையாட்டுத் திணைக்களம் இப்போட்டியினை நடாத்தியிருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது. ஆண்கள் முதலாமிடம் – யாழ்ப்பாண மாவட்டம் இரண்டாமிடம் – மன்னார் மாவட்டம் மூன்றாமிடம் – வவுனியா மாவட்டம் பெண்கள் முதலாமிடம் – யாழ்ப்பாண மாவட்டம் இரண்டாமிடம் – மன்னார் மாவட்டம் மூன்றாமிடம் – முல்லைத்தீவு மாவட்டம்

13வது மாகாண மட்ட ஆண், பெண்களுக்கான கரம் போட்டி Read More »

13வது மாகாண மட்ட ஆண், பெண்களுக்கான சதுரங்க போட்டி

13வது மாகாண மட்ட மட்ட ஆண், பெண்களுக்கான சதுரங்க போட்டி யாழ்ப்பாணம் கொக்குவில் இந்துக் கல்லூரியில் கல்லூரி 06 .07 ஏப்பிரல் 2019 திகதிகளில் இடம்பெற்றது. வட மாகாண விளையாட்டுத் திணைக்களம் இப்போட்டியினை நடாத்தியிருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது. ஆண்கள் முதலாமிடம் – யாழ்ப்பாண மாவட்டம் இரண்டாமிடம் – கிளிநொச்சிமாவட்டம் பெண்கள் முதலாமிடம் – கிளிநொச்சிமாவட்டம் இரண்டாமிடம் – யாழ்ப்பாண மாவட்டம்

13வது மாகாண மட்ட ஆண், பெண்களுக்கான சதுரங்க போட்டி Read More »

13வது மாகாண மட்ட ஹெக்கி போட்டி

13வது மாகாண மட்ட மட்ட ஆண், பெண்களுக்கான ஹெக்கி போட்டி யாழ்ப்பாண கல்லூரி விளையாட்டரங்கில் 06.07 ஏப்பிரல் 2019 திகதிகளில் இடம்பெற்றது. வட மாகாண விளையாட்டுத் திணைக்களம் இப்போட்டியினை நடாத்தியிருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது. ஆண்கள் முதலாமிடம் – மன்னார் மாவட்டம் இரண்டாமிடம் – யாழ்ப்பாண மாவட்டம் மூன்றாமிடம் – வவுனியா மாவட்டம் பெண்கள் முதலாமிடம் – யாழ்ப்பாண மாவட்டம் இரண்டாமிடம் – மன்னார் மாவட்டம்

13வது மாகாண மட்ட ஹெக்கி போட்டி Read More »

13வது மாகாண மட்ட டேக்வாண்டோ போட்டி

13வது மாகாண மட்ட மட்ட ஆண், பெண்களுக்கான டேக்வாண்டோ போட்டி முல்லைத்தீவு மாவட்ட செயலகத்தில் 23, 24 March 2019 அன்று இடம்பெற்றது. வட மாகாண விளையாட்டுத் திணைக்களம் இப்போட்டியினை நடாத்தியிருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது.  

13வது மாகாண மட்ட டேக்வாண்டோ போட்டி Read More »

13வது மாகாண மட்ட பூப்பந்தாட்ட போட்டி

13வது மாகாண மட்ட மட்ட ஆண், பெண்களுக்கான பூப்பந்தாட்ட போட்டி மன்னார் உள்ளக விளையாட்டரங்கில் 01,02 மார்ச் 2019 அன்று இடம்பெற்றது. வட மாகாண விளையாட்டுத் திணைக்களம் இப்போட்டியினை நடாத்தியிருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது.

13வது மாகாண மட்ட பூப்பந்தாட்ட போட்டி Read More »

13வது மாகாண மட்ட மேசைப்பந்துப் போட்டி

13வது மாகாண மட்ட  ஆண், பெண்களுக்கான மேசைப்பந்துப் போட்டி மன்னார் உள்ளக விளையாட்டரங்கில் 01,02 மார்ச் 2019 திகதிகளில் இடம்பெற்றது. வட மாகாண விளையாட்டுத் திணைக்களம் இப்போட்டியினை நடாத்தியிருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது.

13வது மாகாண மட்ட மேசைப்பந்துப் போட்டி Read More »