2020ம் ஆண்டின் முதலாவது மாகாண திட்டமிடல் குழுக்கூட்டம் – 30.12.2020

வடக்கு மாகாணத்தில் நடைமுறைப்படுத்தப்படும் அபிவிருத்தி திட்டங்கள் தொடர்பான முன்னேற்றங்களை மீளாய்வு செய்வதற்கான 2020ம் ஆண்டின் மாகாண திட்டமிடல் குழுக்கூட்டம் 30.12.2020 ஆம் திகதி காலை 10.00 மணிக்கு பிரதம செயலாளர் திரு. அ. பத்திநாதன் தலைமையில் நடைபெற்றது.

இக் கூட்டத்தில் கௌரவ வடக்கு மாகாண ஆளுநரின் செயலாளர், அமைச்சுக்களின் செயலாளர்கள், பிரதிப்பிரதம செயலாளர்கள், மாகாண திணைக்களங்களின் தலைவர்கள், வடக்கு மாகாண மாவட்ட செயலாளர்களின் பிரதிநிதிகள் மற்றும் தொடர்புடைய உத்தியோகத்தர்கள் கலந்துகொண்டார்கள்.

Casino Bonuses You Need to Avoid at All Costs