விளையாட்டுத் திணைக்களம்

Web Banner6
பணிப்பாளர்

திரு.பா.முகுந்தன் தொலைபேசி:+94-21-2215054 கைபேசி:+94-776181442 தொலைநகல்:+94-21-2054074 மின்னஞ்சல் bmugunthan12@yahoo.com

தொலைநோக்கு

திறமையான விளையாட்டு வீர, வீராங்கனைகளை தேசிய மற்றும் சர்வதேச போட்டிகளில் பங்குபற்ற தயார்படுத்தல்
 

 பணிக்கூற்று

விளையாட்டு உபகரணங்கள் வழங்கல், உடல் மற்றும் தொழில்நுட்ப உதவிகள் வழங்கல் என்பவற்றினூடாக வட மாகாணத்தில் விளையாட்டு தரத்தை அபிவிருத்தி செய்வதல்

 

தொடர்பு அட்டவணை

அஞ்சல் விலாசம் : 16,செம்மணி வீதி, நல்லூர், யாழ்ப்பாணம்

பொது தொ.பே இல :+94-21-223 1343, +94-21-3202704

தொலைநகல்: +94-21-2220794

மின்னஞ்சல்: 

பதவிபெயர்தொலைபேசி இலமின்னஞ்சல்
மாகாணப் பணிப்பாளர்திரு.பா.முகுந்தன்

அலு. தொ.பே: +94-21-2215054
கைத் தொ.பே: +94-776181442

 
நிர்வாக உத்தியோகத்தர்திரு. அருளானந்தம் ஆனந்தகுமார்

அலு. தொ.பே: +94-21-3202718
கைத் தொ.பே: +94-773563895

anan67@gmail.com