விளையாட்டுத் திணைக்களம்

Web Banner6
பணிப்பாளர்

Real Money Slots That Accept PayPal

திரு.பா.முகுந்தன்
தொலைபேசி:+94-21-2245063
கைபேசி:+94-776181442
தொலைநகல்:+94-21-2054074
மின்னஞ்சல் bmugunthan12@yahoo.com

தொலைநோக்கு

திறமையான விளையாட்டு வீர, வீராங்கனைகளை தேசிய மற்றும் சர்வதேச போட்டிகளில் பங்குபற்ற தயார்படுத்தல்
 

 பணிக்கூற்று

விளையாட்டு உபகரணங்கள் வழங்கல், உடல் மற்றும் தொழில்நுட்ப உதவிகள் வழங்கல் என்பவற்றினூடாக வட மாகாணத்தில் விளையாட்டு தரத்தை அபிவிருத்தி செய்வதல்

 

தொடர்பு அட்டவணை

அஞ்சல் விலாசம் : கைதடி மானிப்பாய் வீதி, மருதனார்மடம், சுன்னாகம்

பொது தொ.பே இல : 021-2215054

தொலைநகல்: 021-2054074

மின்னஞ்சல்: 

பதவிபெயர்தொலைபேசி இலமின்னஞ்சல்
மாகாணப் பணிப்பாளர்திரு.பா.முகுந்தன்

அலு. தொ.பே: +94-21-2245063
கைத் தொ.பே: +94-776181442

sportsnp@yahoo.com

bmugunthan12@yahoo.com

நிர்வாக உத்தியோகத்தர்திரு. எஸ்.நிசாகரன்

அலு. தொ.பே: 021-2245064
கைத் தொ.பே: 0706859369

sportsnp@yahoo.com