வட மாகாண அமைச்சுக்களின் செயலாளர்கள் மற்றும் திணைக்கள தலைவர்களுடன் ஆளுநர் கலந்துரையாடல்

Free Online Casino Games You Can Play Right Now

வட மாகாண அமைச்சுக்களின் செயலாளர்கள் மற்றும் திணைக்கள தலைவர்களுடனான கலந்துரையாடல்  வட மாகாண ஆளுநர் திருமதி. பீ. எஸ். எம். சார்ள்ஸ் தலைமையில் இடம்பெற்றது. இக்கலந்துரையாடல் யாழ்ப்பாணத்திலுள்ள ஆளுநர் அலுவலகத்தில் 09 ஜனவரி 2020 அன்று இடம்பெற்றது.