யாழ் வசாவிளான் மத்திய மகா வித்தியாலயத்திற்கு ஆளுநர் விஜயம்

யாழ் வசாவிளான் மத்திய மகா வித்தியாலயத்திற்கு 10 யூலை 2019 அன்று முற்பகல் விஜயம் மேற்கொண்ட ஆளுநர் கலாநிதி சுரேன் ராகவன் அவர்கள் பாடசாலையின் தற்போதைய நிலைமைகள் குறித்து ஆராய்ந்ததுடன் மாணவர்களுடனும் சுமூகமாக கலந்துரையாடினார்.

 

-வடக்கு ஆளுநரின் ஊடகப்பிரிவு