திட்ட முன்மொழிவு தயாரித்தல் தொடர்பான பயிற்சிப்பட்டறை

தொழிற்துறைத்திணைக்களத்தில் திட்ட முன்மொழிவு தயாரித்தல் தொடர்பான பயிற்சிப்பட்டறை நேற்று 08/09/2020 திணைக்கள கேட்போர் கூடத்தில் நடைபெற்றது இப் பயிற்சிக்கு யாழ் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த திணைக்கள அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்கள் கலந்து கொண்டதுடன் வளவாளராக திணைக்களத்தின் கைத்தொழில் மேம்பாட்டு உத்தியோகத்தர் திரு ப.ராகவன் அவர்கள் கலந்து சிறப்பித்தார்.

Casinos Like American Casino & Hotel (That You Can Actually Join)