கூட்டுறவுப் பயணம்

(ஈழநாட்டுப் பத்திரிகையில் வெளியான கட்டுரைகள்)

கூட்டுறவுப் பயணம்  
இந்தக் குறிப்புகள் கூட்டுறவு இயக்கத்தின் வரலாறு அதன் சமகால சவால்கள் மற்றும் எதிர்கால சாத்தியப்பாடுகளைப் பதிவு செய்யும்

நேர்காணலும் கட்டுரையாக்கமும் :

  1. கலாநிதி அகிலன் கதிர்காமர் (சிரேஷட விரிவுரையாளர், யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக்கழகம்)
  2. கா.சுகன்யா – உதவி ஆய்வாளர், வடக்கு கூட்டுறவு அபிவிருத்தி வங்கி 

ஏனைய கட்டுரைகள்

1. விவசாய மேம்பாடும் ஜனநாயக வழிமுறையும் – ஒரு கூட்டுறவாளரின் பார்வை

– திருமதி. வேதவல்லி செல்வரட்ணம்

2. இந்தியாவில் கூட்டுறவுகள் – வடக்கு கூட்டுறவுகளுக்கான படிப்பினைகள்

– வி. விவேகானந்தன்

3. வடக்கில் விவசாயிகளும் கூட்டுறவும்
–  த.கஜீபன்
– க. சுதர்சன் – கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர், வடக்கு கூட்டுறவு அபிவிருத்தி                                                                                                                                                                     வங்கி

4. வடமாகாணத்தில் தெங்கு சார் பொருளாதாரம்
–  க. சுதர்சன், கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர், வடக்கு கூட்டுறவு அபிவிருத்தி                                                                                                                                                                          வங்கி