நிதியும் திட்டமிடலும், சட்டமும் ஒழுங்கும், காணி, மின்சக்தி, வீடமைப்பும் நிர்மாணமும், சுற்றுலா, உள்ளூராட்சி, மாகாண நிர்வாகம், கிராம அபிவிருத்தி, வீதி அபிவிருத்தி, மோட்டார் போக்குவரத்து மற்றும் போக்குவரத்து அமைச்சு

Web Banner9

செயலாளர்

        திரு.செ.பிரணவநாதன்

செயலாளர்

உள்ளூராட்சி அமைச்சு

கண்டி வீதி, கைதடி, யாழ்ப்பாணம்

கை.தொ.பே: 0772086789

தொ.இல: 21-205 7110
தொ.நகல்: 21-205 7120

மின்னஞ்சல்: cmininp@gmail.com

 

Bets You Can Place at BetMGM Casino Iowa That Aren’t Slots or Table Games

பணி நோக்கு

வடமாகாண மக்களின் சமூக அபிவிருத்திக்குரிய தராதரம் மற்றும் விழுமியங்களை உறுதி செய்யும் வகையில் நல்லாட்சிற்கும் அபிவிருத்திக்கும் தேவையான சட்டக் கட்டமைப்பையும் அதற்குரிய சாதகமான நிர்வாக சூழலையும் உருவாக்குதல்; மற்றும் நிலையாக பேணுதல்.

குறிக்கோள்கள்

  • துறைகளிடையே உன்னத நிலையான நல்லாட்சியை அடைவதற்கும் அவற்றிற்கிடையே செயற்பாடுகளை பரவலாக்குவதற்கும் தேவையான முன்நிபந்தனைகளை நிறுவுதல்.
  • வாழ்க்கைத் தரம் மற்றும் சமூக அந்தஸ்தில் மக்கள் ஓர் உயர்நிலையை அடைவதற்கு சிறந்த சூழல் மற்றும் வாய்ப்புக்களை வழங்குதல்.
  • வட மாகாண மக்கள் மத்தியில் நல்லிணக்கம் மற்றும் ஒற்றுமை, நீதி மற்றும் வாழ்க்கை நிலைமைகளை உருவாக்குவதற்கு தேவையற்ற நிபந்தனைகளை நீக்குதல்.

பிரதான செயற்பாடுகள்

  • நல்லாட்சி மற்றும் அபிவிருத்தி முயற்சிகளுக்கு தலைமைத்துவத்தை வழங்குதல்
  • பிரச்சனையான விடயங்களில் கொள்கை வழிகாட்டுதல்களை வழங்குதல்
  • மாகாண நிர்வாகத்தில் 13வது திருத்தச்சட்டம் மற்றும் மாகாணசபைகள் சட்டத்தை முழுமையாக செயற்படுத்துவதற்கு வசதிகளை ஏற்படுத்திக் கொடுத்தல்.
  • ஆட்சிமுறை கட்டமைப்பில் பல்வேறு படிநிலைகளில் தொழிற்படுபவர்களை ஒருங்கிணைத்தலும் கண்காணிப்பு செய்தலும் மற்றும் சகல முயற்சிகளிலும் இணக்கப்பாட்டை ஏற்படுத்தலும்.
  • எல்லோருக்கும் நீதியும் நியாயமானதும் மற்றும் சமமானதுமான வாய்ப்புக்கள் வழங்கப்படுதலை உறுதிப்படுத்தல்.

தொடர்புகளுக்கு

முகவாி : A9 வீதி, கைதடி, யாழ்ப்பாணம்

தொலைபேசி இல.: 021-205 7171

தொலைநகல் இல. : 021-205 7120

மின்னஞ்சல்: cmininp@gmail.com

பதவிபெயா்தொ.பேகை.தொ.பேமின்னஞ்சல்
செயலாளா்

திரு.செ.பிரணவநாதன்

021-20571100772086789

Pranavanathan@gmail.com

cmininp@gmail.com

சிரேஸ்ட உதவிச் செயலாளா்

திரு.பி.குகநாதன்

021-2057111 cmininp@gmail.com
உதவிச்செயலாளா்

செல்வி.இ.டெ.ஞானதயாளினி

021-20571100770836618

thayali.r@gmail.com

cmininp@gmail.com

திட்டமிடல் பணிப்பாளா்திரு,எஸ்.சிவபாலா021-2057114773736730s.sivapala@yahoo.com
பிரதம கணக்காளா்திருமதி.ஆர். கலைச்செல்வி021-20161150779599413 
உதவிச்செயலாளா்

திருமதி.கு.காஞ்சனா

021-20571100772311103kunatheesan kanchana@gmail.com
கணக்காளா்திரு தி.றோய் ஜூலியஸ்021-2057112077 9683951juliusroy@gmail.com
நிா்வாக உத்தியோகத்தா்திரு.ப.திலீபன்021-20571130779184293thileesanth@gmail.com