இலங்கைக்கான நோர்வே தூதுவர் ஆளுநரைச் சந்தித்தார்

இலங்கைக்கான நோர்வே தூதுவர் தோர்போர்ன் காஸ்ட்டேசேதர் அவர்கள்  வட மாகாண கௌரவ ஆளுநர் கலாநிதி சுரேன் ராகவன் அவர்களை இன்று (07) காலை ஆளுநர் செயலகத்தில் சந்தித்தார்.