இரணைமடு குளத்தின் சிறுபோக பயிர்ச்செய்கையின் தற்போதைய நிலைமை

இரணைமடு குளத்தின் சிறுபோக பயிர்ச்செய்கையின் தற்போதைய நிலைமை தொடர்பில் கிளிநொச்சி பிரதி நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் திரு. T.ராஜகோபு அவர்கள் வழங்கிய தகவலின் அடிப்படையில் நடைபெற்ற விவசாய நடவடிக்கைகளுக்கு எவ்வித நீர்ப்பற்றாக்குறைக்கான சாத்தியங்களும் காணப்படவில்லை.

report