13வது மாகாண மட்ட மேசைப்பந்துப் போட்டி

13வது மாகாண மட்ட  ஆண், பெண்களுக்கான மேசைப்பந்துப் போட்டி மன்னார் உள்ளக விளையாட்டரங்கில் 01,02 மார்ச் 2019 திகதிகளில் இடம்பெற்றது. வட மாகாண விளையாட்டுத் திணைக்களம் இப்போட்டியினை நடாத்தியிருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது.