13வது மாகாண மட்ட ஹெக்கி போட்டி

13வது மாகாண மட்ட மட்ட ஆண், பெண்களுக்கான ஹெக்கி போட்டி யாழ்ப்பாண கல்லூரி விளையாட்டரங்கில் 06.07 ஏப்பிரல் 2019 திகதிகளில் இடம்பெற்றது. வட மாகாண விளையாட்டுத் திணைக்களம் இப்போட்டியினை நடாத்தியிருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது.

ஆண்கள்
முதலாமிடம் – மன்னார் மாவட்டம்
இரண்டாமிடம் – யாழ்ப்பாண மாவட்டம்
மூன்றாமிடம் – வவுனியா மாவட்டம்

பெண்கள்
முதலாமிடம் – யாழ்ப்பாண மாவட்டம்
இரண்டாமிடம் – மன்னார் மாவட்டம்