வீதி அபிவிருத்தித் திணைக்களம்

Web Banner9

பணிப்பாளா்

எந்திரி.வ.ஜெகானந்தன்

மாகாண பணிப்பாளா்
இல. 657/1A, கடற்கரை வீதி,
குருநகர், யாழ்ப்பாணம்
தொ.பே : 021-2220789
தொ.நகல்: 021-2220789
மின்னஞ்சல்: nproad@gmail.com

No Deposit Bonus Codes For US Players (2023) - The Best No Dep...

பணிக் கூற்று

வடமாகாண சமூக பொருளாதார முன்னேற்றத்தின் பொருட்டு பொதுமக்களினதும் பொருட்களினதும் இலகு நகர்வுக்காக வினைத்திறனானதும் சிக்கனமானதுமான முறையில் நம்பத்தகு வீதி வசதிகளை வழங்குதல்.

பிரதான செயற்பாடுகள்

  • தூரமான வீதி வலைப்பின்னலை மாகாணத்தில் ஸ்தாபித்தலும் செயற்படுத்தலும்
  • பாதுகாப்பான போக்குவரத்திற்காக வீதிப் பாதுகாப்பு முன்னேற்றங்கள்.
  • பாதகமான சூழல் தாக்கங்களை குறைத்தல்.
  • வீதி துறையின் செயலாற்றுகை முன்னேற்றுவதற்கு நிறுவன ரீதியான இயலுமைகளை அதிகரித்தல்.

தொடா்புகளுக்கு

General Telephone: 021-221 7010 Fax No. : 021-222 0789
Postal Address : 657/1 A, Beach road, Jaffna
E-Mail Address: nproad@gmail.com E-mail
Office Name of Officer Designation    Telephone Numbers      
General Direct No Mobile        Fax
PD’s office Eng.V.Jegananthan Provincial Director 021 221 7010 021 222 0958 776173615 021 222 0789 nproad@gmail.com
Eng.V.Muralitharan Deputy Director 021 222 0685 753568501
Mr.K.Ramanakumar Accountant 021 221 6072 774402249
Eng.S.Saravanakumaran Chief Engineer (Planning) 021 221 6075 770763695
Eng.C.A.Samsen Chief Engineer (Design) 021 221 6078 773090498
Chief Engineer (Quality Control) 021 221 6076
Eng.M.R.Croos Mechanical Engineer 021 221 6073 777463580
Mrs.S.Ketheeswary Administrative Officer 021 221 6074 775022802
CE’s Office, Jaffna Eng.V.Muralitharan Chief Engineer 021 222 5071 021 222 2433 753568501 021 222 5071 cerddjaffna@gmail.com
Miss.T.Amirtha Administrative Officer 021 222 6082 779842380  
CE’s Office, Kilinochchi Eng.S.Ragunathan Chief Engineer 021 228 5461 021 228 5775 777904820 021 228 5461 rdd.kilin@gmail.com
Mrs.P.Thadchajini Administrative Officer 021 228 5290 775702013  
CE’s Office, Vavuniya Eng.K.Kowshikan Chief Engineer 024 222 2090 024 222 2953 776525349 024 222 2090 cerddva@gmail.com
Mr.S.M.Jawath Administrative Officer 024 222 0681 773942722  
EE’s Office, Jaffna Eng.(Mrs).P.Jiritha Executive Engineer 021 221 5142 021 221 6082 712715200 021 222 5071 eerddjf@gmail.com
EE’s Office, Point pedro Eng.S.Niroshan Executive Engineer 021 226 5385 021 226 3533 778066086 021 226 5385 eerddpp@gmail.com
EE’s Office, Kilinochchi Eng.S.Inparatnam Executive Engineer  021 228 5417  021 228 5418 779772727 021 228 5461 eerddkoc@gmail.com
EE’s Office, Mullaitivu Eng.K.Jeiroshan Executive Engineer 021 229 0086 021 229 0896 772768298 021 229 0086 eerddmu@gmail.com
EE’s Office, Vavuniya Eng.S.Suthan Executive Engineer 024 222 8296 024 222 4595 776941306 024 222 8296 eerddva@gmail.com
EE’s Office, Mannar Eng.A.Julidriyad Executive Engineer 023 225 1868 023 222 2146 779720230 023 225 1868 mnrddmn@gmail.com