பிரதிப் பிரதம செயலாளர் அலுவலகம் - பொறியியல் சேவைகள்

Web Banner55
பிரதிப் பிரதம செயலாளர்

எந்திரி எஸ்.சண்முகானந்தன்

பிரதிப் பிரதம செயலாளர் – பொறியியல் சேவைகள்

தொ.பே : +94-21-2220697 தொ.நகல்: +94-021-2220697 மின்னஞ்சல் : npmidr@gmail.com

பணிக்கூற்று:

பன்முக பொருளாதாரத்தை உயரத்துவதற்காக நிலைபேறான  உட்கட்டமைப்பு வசதிகளை வழங்குதல்.

பிரதான செயற்பாடுகள்:
  • அரசாங்க கட்டடங்களையும் மாகாண வீதிகள் மற்றும் வீதி கட்டமைப்புக்களை நிர்மாணித்தல், மீள்நிர்மாணம் செய்தல், புனரமைத்தல் போன்றவற்றிற்குத் தேவையான வழிகாட்டல்களை வழங்கல்.
  • சக்தி வளங்களை மேம்படுத்தல்.
  • மீள் சுழற்சி சக்தி செயற்திட்டங்களை ஒருங்கிணைத்தல்.
  • வடக்கு மாகாணத்தின் கேள்வி நடைமுறை தொடர்பாக வழிகாட்டல், கண்காணித்தல், முன்னேற்றுதல்.
  • தொழிநுட்ப திணைக்களங்களங்களுக்கு தொழிநுட்ப உள்ளீடுகளை வழங்கல்.
  • கட்டுமான செயற்திட்டங்களில் தர உறுதியை மேம்படுத்தல்.
  • வடமாகாண சபையின் உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் அடங்கிய தகவல்  முறைமையினை உரிய முறையில் பராமரித்தல்.

தொடர்பு அட்டவணை

அஞ்சல் முகவரி :  பிரதிப் பிரதம செயலாளர் – பொறியியல் சேவைகள் அலுவலகம், மாகாணசபை வளாகம், A9 வீதி, கைதடி.

பொது தொ.பே இல : 021-2222616

தொ.நகல். : 021-2220967

மின்னஞ்சல்: dcsengnp@gmail.com

பதவிபெயர்
தொலைபேசி இல.
மின்னஞ்சல் முகவரி
பிரதிப் பிரதம செயலாளர் – பொறியியல் சேவைகள்எந்திரி.எஸ்.சண்முகானந்தன்நேரடி: 021-2220697
கை.தொ.பே.: 0777158570
தொ.நகல். :  021-2220697
dcsengnp@gmail.com
எந்திரவியல் எந்திரிஎந்திரி.எஸ்.ஜோன்சன்நேரடி: 021-2219245                      கை.தொ.பே.:0771764692 
நிர்வாக உத்தியோகத்தர்திருமதி.முகுந்தினி கோடீஸ்வரன்நேரடி: 021-2222616
கை.தொ.பே:
 

LATEST NEWS & EVENTS