சுகாதாரத் தொண்டர்கள்/ 4வெளிவாரி அடிப்படையில் நேர்முகத்தேர்வில் தோற்றியவர்களின் புள்ளி விபரம்

சுகாதாரத் தொண்டர்கள்/ 4வெளிவாரி அடிப்படையில் நேர்முகத்தேர்வில் தோற்றியவர்களின் புள்ளி விபரம்

யாழ்ப்பாணம்

கிளிநொச்சி

மன்னார்

முல்லைத்தீவு

வவுனியா