சித்த மாவட்ட மருத்துவமனை – புதுக்குடியிருப்பில் பெண்கள் நோயாளர் விடுதி செயற்பாடுகள் ஆரம்பம்

மாவட்ட சித்த மருத்துவமனை, புதுக்குடியிருப்பில் மாகாண குறித்தொதுக்கப்பட்ட அபிவிருத்தி நிதியில் (2018/2019) கட்டப்பட்ட பெண் நோயாளர் விடுதியானது வேலை முற்றுப்பெற்று கையளிக்கப்பட்டதையடுத்து கடந்த 23.03.2019 அன்று அதனது செயற்பாடுகள் ஆரம்பித்து வைக்கப்பட்டுள்ளன.