2018 டிசெம்பர் 21மற்றும் 22 ஆம் திகதிகளில் ஏற்பட்ட இரணைமடுக்குள வெள்ள அனர்த்தம் தொடர்பான ஆரம்பப் புலனாய்வு அறிக்கை

2018 டிசெம்பர் 21மற்றும் 22 ஆம் திகதிகளில் ஏற்பட்ட இரணைமடுக்குள வெள்ள அனர்த்தம் தொடர்பான ஆரம்பப் புலனாய்வு அறிக்கை

 

 

அறிக்கையை பார்வையிட இங்கே அழுத்தவும் ஆங்கிலம்தமிழ்சிங்களம்

 

குறித்த ஆவணங்களை மொழிமாற்றம் செய்யப்படுவதற்காக அரசகரும  மொழிகள் திணக்களத்திற்கும் வட மாகாண ஆளுநர் செயலகத்திற்கும் இடையே பரிமாறிப்பட்ட கடிதங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.

Please follow and like us:
0