13வது மாகாண மட்ட பூப்பந்தாட்ட போட்டி

13வது மாகாண மட்ட மட்ட ஆண், பெண்களுக்கான பூப்பந்தாட்ட போட்டி மன்னார் உள்ளக விளையாட்டரங்கில் 01,02 மார்ச் 2019 அன்று இடம்பெற்றது. வட மாகாண விளையாட்டுத் திணைக்களம் இப்போட்டியினை நடாத்தியிருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது.

Ways Online Poker Is Different From Live Poker