வவுனியா கமக்கார ஒழுங்கமைப்புக்களின் சம்மேளன அலுவலகம் ஆளுநரினால் திறப்பு

வவுனியா மாவட்டம் புகையிரத நிலைய வீதியில் புதிதாக நிர்மாணிக்கப்பட்டுள்ள கமக்கார ஒழுங்கமைப்புக்களின் சம்மேளன அலுவலகம் ஆளுநர் அவர்களினால் 06 ஒக்ரோபர் 2019 அன்று திறந்தவைக்கப்பட்டது.