வடமாகாண விவசாயத் திணைக்களத்தின் கீழுள்ள பண்ணைகளில் பெற்றுக்கொள்ளக் கூடிய நாற்றுகள், மரக்கன்றுகள் மற்றும் விவசாய உள்ளீடுகள் – (01 – 15 யூன், 2024)

இவ் வாரம், 01 – 15 யூன் 2024

 

மாவட்ட விவசாய பயிற்சி நிலையம் – வவுனியா

அரச விதை உற்பத்திப் பண்ணை – வவுனியா

மாவட்ட விவசாய பயிற்சி நிலையம் – யாழ்ப்பாணம்

States With Surprisingly Many Casinos - No, Not Texas

பூங்கனியியல் கரு மூலவளநிலையம் – அச்சுவேலி

மாவட்ட விவசாய பயிற்சி நிலையம் – முல்லைத்தீவு

Hot Drop Jackpots Slots To Play At DuckyLuck Casino

மாவட்ட விவசாய பயிற்சி நிலையம் – மன்னார்