வடமாகாண விவசாயத் திணைக்களத்தின் கீழுள்ள பண்ணைகளில் பெற்றுக்கொள்ளக் கூடிய நாற்றுகள், மரக்கன்றுகள் மற்றும் விவசாய உள்ளீடுகள் – (01 – 15 நவம்பர், 2023)

இவ் வாரம், 01 – 15 நவம்பர் 2023

 

பூங்கனியியல் கருமூலவள நிலையம்

மாவட்ட விவசாய பயிற்சி நிலையம் – யாழ்ப்பாணம்

மாவட்ட விவசாய பயிற்சி நிலையம் – வட்டக்கச்சி, கிளிநொச்சி

மாவட்ட விவசாய பயிற்சி நிலையம் – முல்லைத்தீவு

ஒருங்கிணைந்த பூங்கனியியல் கருமூலவள மாதிரிப்பண்ணை – தேராவில்

அரச தென்னை நாற்றுப்பண்ணை கிராஞ்சி