வடமாகாண விவசாயத் திணைக்களத்தின் கீழுள்ள பண்ணைகளில் பெற்றுக்கொள்ளக் கூடிய நாற்றுகள், மரக்கன்றுகள் மற்றும் விவசாய உள்ளீடுகள் – (16 – 28 பெப்ரவரி, 2022)

இவ் வாரம், 16 – 28 பெப்ரவரி 2022
மாவட்ட விவசாய பயிற்சி நிலையம் – வவுனியா

அரச விதை உற்பத்திப்பண்ணை – வவுனியா

பூங்கனியியல் கரு ழூலவளசிலையம் – அச்சுவேலி

10 Best Online Poker Freerolls & Where to Find Them - PokerListings

மாவட்ட விவசாய பயிற்சி நிலையம் – யாழ்ப்பாணம்

மாவட்ட விவசாய பயிற்சி நிலையம் – வட்டக்கச்சி, கிளிநொச்சி

மாவட்ட விவசாய பயிற்சி நிலையம் – முல்லைத்தீவு

மாவட்ட விவசாயப் பயிற்சி நிலையம் – மன்னார்

ஒருங்கிணைந்த பூங்கனியியல் கருமூலவள மாதிரிப்பண்ணை – தேராவில்

அரச தென்னை நாற்றுப்பண்ணை – கிராஞ்சி