மோட்டார் போக்குவரத்து திணைக்களம்

Web Banner9

ஆணையாளர்

திருமதி. சுஜிவா சிவதாஸ்
ஆணையாளர்
மோட்டார் போக்குவரத்துத் திணைக்களம்
கண்டி வீதி, கைதடி
தொ.பே : 0212220831
கை.தொ.பே : 0777724479
தொ.நகல்: 0212220831
மின்னஞ்சல்: motortrafficnp@gmail.com

பணிக்கூற்று

பாதுகாப்புடைய  உறுதியான வீதிப்போக்குவரத்து சேவையை பயணிகளுக்கும், பொருட்களுக்கும் வழங்குவதும் போக்குவரத்தில் ஈடுபடும் வாகனங்களின் சரியான பாவனைகளை உறுதி செய்தலும்.

பிரதான செயற்பாடுகள்

  • போக்குவரத்து வீதி சட்டங்கள், நிபந்தனைகள் உடனும் மற்றும் சம்பந்தப்பட்ட சட்டங்களை வழங்கலும், பொது அறிவித்தல் செய்தல் 
  • போக்குவரத்து வாகனங்களுக்காக அச்சிடப்பட்ட வருமான உரிம இதழ்களை மாவட்டத்தில் உள்ள பிரதேச செயலகங்களின் ஊடாக விநியோகித்தல்.
  • போக்குவரத்து வாகனங்களுக்கு உத்தரவாதமளிப்பதும் பதிவு செய்தலும்.
  • பொருத்தமான வாகன திருத்துமிடங்ளை தெரிவு செய்து தகுதிச்சான்றிதழ்களை பேரூந்துகளுக்கும் லொறிகளுக்கும் வழங்க நடவடிக்கை எடுத்தல்.
  • வாகனங்கள் வீதிகளில் செல்வதற்கான நிலைப்பாட்டிற்கு உத்தரவாதமளித்தல்.
  • உபயோகிக்க முடியாத வாகனங்களினதும் அறிவிப்பை ஏற்றுக்கொள்ளல்.
  • வாகனங்களுக்கு வருமான அனுமதிச்சீட்டு கொடுப்பதன் மூலம் வருமானம் பெறுதல்.
  • வாகன சாரதிகளுக்கு உரிய வினைத்திறன் காண் தடைப்பரீட்சைக்கான ஒழுங்குகளை மேற்கொள்ளல்.
  • வட மாகணசபையின் வாகனங்கள் பற்றிய தரவுத்தளம் பேணல்.

தொடா்புகளுக்கு

முகவாி : கண்டி வீதி, கைதடி

தொ.பே.இல: 021-2216695

தொலைநகல் இல. : 021-2216695

மின்னஞ்சல்: motortrafficnp@gmail.com

பதவிபெயா்தொ.பே.இல.மின்னஞ்சல்
ஆணையாளா்திருமதி.சி.சுஜிவா021-2220831ssujievaa@yahoo.com
நிா்வாக உத்தியோகத்தா்திருமதி.ஜே.எஸ்.செல்வராஜா021-2219297jsselvarajah@gmail.com