அண்மைய செய்திகளும் நிகழ்வுகளும்

நகர அபிவிருத்தி மூலோபாயதிட்ட கலந்துரையாடல்

நகர அபிவிருத்தி மூலோபாயதிட்ட கலந்துரையாடல்

நகர அபிவிருத்தி மூலோபாயதிட்டங்கள் தொடர்பான கலந்துரையாடல் ...

விசேட கட்டுரைகள்

வெளியீடுகளும் ஆட்சேர்ப்பும்

சுற்றறிக்கைகள்

மாகாண பொது நிர்வாக அமைச்சு, மா.பொ.சே. ஆணைக்குழு, மாகாணத் திறைசேரி, மாகாணத் திட்டமிடல் மற்றும் ஏனைய நிறுவனங்களின் சுற்றறிக்கைகளைப் பார்வையிடுவதற்கு.

கேள்வி அறிவித்தல்

அமைச்சுக்களினாலும் திணைக்களங்களினாலும் விடுக்கப்படும் கேள்வி அறிவித்தல்கள் பார்வையிடுவதற்கு

விளம்பரங்கள்

பரீட்சைகளைப்பற்றியும் ஏனைய விடயங்கள் தொடர்பாக வெளியிடப்படும் விளம்பரங்கள்

வெற்றிடம்

வட மாகாண அரச அலுவலகங்களில் நிலவும் பதவி வெற்றிடங்கள் சம்பந்தமான அறிவித்தல்கள்.

இடமாற்றம்

மாகாண அரச அலுவலகங்களுக்கு இடமாற்றப்படும் உத்தியோகத்தர்களின் விபரப் பட்டியல்

பரீட்சைப் பெறுபேறு

மாகாணப் பொதுச் சேவை ஆணைக்குழுவினாலும் ஏனைய மாகாண அலுவலகங்ளினால் நடாத்தப்படும் பரீட்சை பெறுபேறுகள்

அடிப்படைப் புள்ளி விபரங்கள்

சனத்தொகை

மொத்த சனத்தொகை: 1,254,137

1. பி.செ.பிரிவுகள்: 34
2. கி.சே.பிரிவுகள்: 921
3. கிராமங்கள்: 35566
4. மாநகர சபைகள்: 01
5.நகரசபைகள்  05
6. பிரதேச சபைகள்: 28
hg_charles

கௌரவ ஆளுநர்

பீ. எஸ். எம். சார்ள்ஸ்

தொலைபேசி: +94-21-2219375
தொலைநகல்: +94-21-2219374
மின்னஞ்சல்: hgnp.op@gmail.com

cm_profile2

கௌரவ முதலமைச்சர்

[சபை கலைக்கப்பட்டுள்ளது]

பிரதம செயலாளர்

அ.பத்திநாதன்

தொலைபேசி: +94-21-2220843
தொலைநகல்: +94-21-2220841
மின்னஞ்சல்:
chiefsecnpc@gmail.com